: Το Γ των Μαθηματικών Προσανατολισμού των , είναι ένα κλασικό πρόβλημα μαθηματικής μοντελοποίησης, που παρόμοιό του υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο πρόβλημα.


Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Το ερώτημα (Γ1) σε προδιαθέτει να στα ερωτήματα (Γ2) και (Γ3) με χρήση Μαθηματικής Ανάλυσης και της σχετικής θεωρίας.

Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι απάντησης χρησιμοποιώντας στοιχειώδη μαθηματικά. Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε αποκλειστικά στο ερώτημα (Γ2) και δίνουμε απαντήσεις χρησιμοποιώντας που διδάσκονται σε μικρότερες τάξεις, ακόμη και στην Γ΄ Γυμνασίου.