: Στην ιστοσελίδα της (www.haf.gr) αναρτήθηκαν οι πίνακες των δεκτών υποψηφίων του διαγωνισμού για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ακαδημαϊκού έτους 2018-19, μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων από τη διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης, καθώς και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και στο αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων υποχρεούνται να υποβληθούν σε αυτές οι δεκτοί μόνο υποψήφιοι, με μέριμνα της Πολεμικής Αεροπορίας, αναφέρεται σχετικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ.