: H υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Εξετάσεις και επιθυμούν να λάβουν γνώση των τους δοκιμίων, πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου.

υποβάλλονται από τους ίδιους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή του e-Παραβόλου στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων». Το παράβολο ορίζεται σε 50 ευρώ για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και σε 80 ευρώ για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2016 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών Ειδικών Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά μαθήματα) καθώς και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α’), όπου και θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους οι υποψήφιοι σε χώρο και χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου.

Επίσης, μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων παρακαλούμε να μας γνωρίσετε συγκεντρωτικά κατά Διεύθυνση Δ.Ε. τον αριθμό των παραπάνω αιτήσεων που θα υποβληθούν στην υπηρεσία σας και το σύνολο των προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων έτους 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .