Αλλαγές στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του αφού θα “σπάσει”σε 2 κατευθύνσεις.

Ίδρυση στο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δύο (02) κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου:

α) Κοινωνικής Πολιτικής και β) Εκπαιδευτικής Πολιτικής.