Παιδικοί σταθμοί ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για θέσεις εργασίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/09/2020 - 16:52 | Author: Newsroom Ipaidia

:  Από αύριο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου οι για 121 με ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Ξεκινά αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, η υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους καιυποψήφιες για την πρόσληψη συνολικά 121 ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τωνβρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2020-2021.Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες, όλων των ειδικοτήτων, πρέπει να είναιηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικάμέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στηνηλεκτρονική διεύθυνση: www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στοδημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Η καταληκτική ημερομηνία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων είναι ηΠαρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι 121 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακώνπαιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής: 38 θέσεις εντός του νομούΑττικής, 7 θέσεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, 3 θέσεις στον νομό Άρτας, 5 θέσεις στοννομό Αχαΐας, 2 θέσεις στον νομό Δράμας, 2 θέσεις στον νομό Ευρυτανίας, 6 θέσεις στοννομό Ημαθίας, 5 θέσεις σε Πυλαία – Θεσσαλονίκη, 4 θέσεις στον νομό Θεσπρωτίας, 4θέσεις στον νομό Ιωαννίνων, 12 θέσεις στον νομό Καβάλας, 11 θέσεις στον νομόΚαρδίτσας, 5 θέσεις στον νομό Λάρισας, 1 θέση στον νομό Μεσσηνίας, 6 θέσεις στοννομό Ξάνθης, 4 θέσεις στον νομό Ροδόπης, 1 θέση στον νομό Σερρών και 5 θέσεις στοννομό Τρικάλων. Σημειώνεται ότι η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστουνομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020) που είναι αναρτημένη στονιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

 

Στα κύρια προσόντα των υποψηφίων, ανάλογα με τον κωδικό θέσης, είναι τα εξής:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή τοομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ήαντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων ΣπουδώνΕπιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ήαλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότηταπτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότηταςγια τους εξής κωδικούς θέσεων: 101, 102, 105, 108, 112, 114, 117, 121, 124, 126,129, 131, 133, 135, 136, 140, 143, 145, 148, 152, 156, 159, 160, 163 και 166.

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθώνβρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας καιΈκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή ΠροσχολικήςΑγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών ΓενικήςΒρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ήαπολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή ΕπαγγελματικούΛυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ήΕνιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ήΕπαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ήάλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχηςειδικότητας για τους εξής κωδικούς θέσεων: 103,106,109,113,115, 118, 122, 125,127, 130, 134, 137, 141, 144, 146, 149, 153, 157, 161, 164 και 165.

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή ΤεχνικόςΜαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης -Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τωνπαρακάτω σχολικών μονάδων:

ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ΤεχνικούΕπαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου ΠολυκλαδικούΛυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΤεχνικήςΕπαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας τουΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδαςτης ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας για τους εξής κωδικούς θέσεων:107, 110, 116, 119, 128, 132, 138, 150, 154 και 167.

Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού ΤουριστικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν καιαπολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

Για τους κωδικούς των θέσεων: 104, 111, 120, 123, 139, 142, 147, 151, 155, 158,162,168 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες για την απόδειξη των “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ”,των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικάμέσω της ηλεκτρονικής αίτησης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020

 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ • Η Παιδεία - Ειδήσεις σήμερα

  Η Παιδεία στο Viber - Δείτε ΕΔΩ

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  • ideascentral

   europalso

  Enter your email address: