Παιδικοί σταθμοί: Γονείς χωρίς επιμέλεια – Πότε επιτρέπεται η είσοδος και η ενημέρωση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/04/2018 - 18:01 | Author: Ρούσσου Ασημίνα
Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2018 - 21:35

Ο δέχτηκε σημαντικό αριθμό αναφορών σχετικά με προβλήματα που δημιουργούνται σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και και αφορούν την αντιμετώπιση των γονέων που δεν ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους.

Μετά από πρόταση του Συνηγόρου το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε εγκύκλιο προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατοχύρωση του δικαιώματος των ανηλίκων να ανατρέφονται και από τους δύο γονείς και να επικοινωνούν με τον γονέα που δεν μένει μαζί τους. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στην έκδοση αντίστοιχου εγγράφου για τους αντίστοιχους και τις μονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων, που λειτουργούν από φορείς ιδιωτικού δικαίου.

Ειδικότερα, διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:

Α) Ως προς το θέμα της επικοινωνίας γονέα-τέκνου στο χώρο του σταθμού/μονάδας:
1ον. Στις περιπτώσεις που η άσκηση της επιμέλειας του παιδιού, λόγω διάστασης ή διαζυγίου των γονέων του, έχει ανατεθεί στο γονέα που διαμένει μαζί του, η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού με το γονέα που δεν μένει με το παιδί, αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα, δεν μπορεί να απαγορευθεί εντός του σταθμού. Κατά μείζονα λόγο δεν μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος του γονέα αυτού στον σταθμό/μονάδα, καθώς και η συμμετοχή του σε εκδηλώσεις, όπως οι εορτές.
2ον. Μόνο για σπουδαίο λόγο είναι δυνατόν να μην επιτραπεί σε γονέα η είσοδός του στον σταθμό, η συμμετοχή του σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του σταθμού, ή η επικοινωνία με το παιδί. Η «εντολή» του ενός γονέα προς το προσωπικό του σταθμού να απαγορεύσει την είσοδο του άλλου ή την επικοινωνία με το τέκνο, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο.
3ον. Η επικοινωνία δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ανατρέπει την συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Β) Η ενημέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου επιβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προσωπικού του σταθμού.
Κατ' εξαίρεση, εάν από τον γονέα έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, υποχρέωση ενημέρωσής του για το πρόσωπο του τέκνου έχει ο άλλος γονέας, χωρίς όμως να αποκλείεται η δυνατότητα του σταθμού να προβεί σε ενημέρωσή του.

Γ) Η συμμετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου (αλλά το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας) στα συλλογικά όργανα δεν μπορεί να αποκλειστεί για το λόγο αυτό.

Δ) Η παραλαβή του παιδιού γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιμέλειά του. Σε περίπτωση διαφωνίας γονέων που ασκούν από κοινού την επιμέλεια, η παραλαβή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχική δήλωση, έως ότου προσκομισθεί στον σταθμό δικαστική απόφαση, η οποία επιλύει τη διαφωνία των γονέων.
Μέριμνα του προσωπικού πρέπει να αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη την άποψή του και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του, χωρίς να ευνοεί τυχόν ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου τους.

Πληροφορίες: 213 1306 712, 213 1306670, [email protected]

Loading...


  • europalso   ideascentral