Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στα , οι προτάσεις του , σχετικά με καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων των .

Η ανακοίνωση

Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, με θέμα «Το μέλλον της Σχολής Επιστημών της Αγωγής σε σχέση με την πρόταση του .

Αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη 2022», αποφάσισε ομόφωνα :

Την επικύρωση της απόφασης της 5 ης Απριλίου 2022 της Κοσμητείας καθώς και τις ενέργειες που ακολούθησαν για την άμεση ανάκληση της πρότασης που στάλθηκε στο Υπουργείο και αφορά τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Την ετοιμότητα των μελών της Σχολής έως την οριστική επίλυση του θέματος

Την αναστολή λειτουργίας της Σχολής την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ως ένδειξη διαμαρτυρίας