03-02-12 Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κτηρίου ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής...

Συνέχεια του άρθρου

12-10-11 Πίνακες Κατάταξης Οδηγών Συνοδών Ν. Λασιθίου 2011

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Πίνακες Κατάταξης Οδηγών Συνοδών Ν. Λασιθίου 2011.

Συνέχεια του άρθρου

Σύμβαση του ΥΠΔΒΜΘ με την "Νόμος" (11-01-10)

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Ανακοινώνεται η σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με...

Συνέχεια του άρθρου

24-02-12 Προκήρυξη αγοράς εξοπλισμού Μηχανογραφικού Δελτίου

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Προκήρυξη αγοράς εξοπλισμού Μηχανογραφικού Δελτίου

Συνέχεια του άρθρου

27-03-12 Διευκρινίσεις διακηρύξεων προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων διαδραστικών πινάκων ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/2

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Διευκρινίσεις διακηρύξεων προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων διαδραστικών πινάκων ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/2

Συνέχεια του άρθρου

05-06-12 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center του Υπουργείου Παιδείας ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center του...

Συνέχεια του άρθρου

10-11-11 Πίνακες Κατάταξης Οδηγών-Συνοδών Ν. Πιερίας 2011

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Πίνακες Κατάταξης Οδηγών-Συνοδών Ν. Πιερίας 2011.

Συνέχεια του άρθρου

11-10-11 Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οδηγών για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής του Νομού Μαγνησίας

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης...

Συνέχεια του άρθρου

Σύμβαση για την Προμήθεια φαξ - τηλεφώνων και φωτοτυπικών συσκευών για 13 σχολικές βιβλιοθήκες της Περιφέρειας ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Ανακοινώνεται η σύμβαση που αφορά στην προμήθεια συσκευών φαξ-τηλεφώνων και φωτοτυπικών συσκευών...

Συνέχεια του άρθρου

06-03-12 Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου...

Συνέχεια του άρθρου

03-04-12 Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της εφαρμογής ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της...

Συνέχεια του άρθρου

27-06-12 Επανα-προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες Ζωνών Εκπαιδευτικής ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

27-06-12 Επανα-προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες Ζωνών Εκπαιδευτικής...

Συνέχεια του άρθρου

03-02-2012 Προμήθεια και εγκατάσταση παραϊατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσιοθεραπείας των σχολικών μονάδων ειδικής ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Προμήθεια και εγκατάσταση παραϊατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσιοθεραπείας των σχολικών μονάδων ειδικής...

Συνέχεια του άρθρου

31-01-12 Πανεπιστημίου Αιγαίου - Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης...

Συνέχεια του άρθρου

Συμβάσεις Τμημάτων 1, 2 και 3 του Διεθνούς Διαγωνισμού 14/2007 της ΕΥΕ (30-06-08)

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Ανακοινώνονται οι Συμβάσεις τμημάτων Διακήρυξης 14/2007 της ΕΥΕ : «Προμήθεια εξοπλισμούγια ενίσχυση...

Συνέχεια του άρθρου

06-02-12 Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και ειδών φυσικής αγωγής-αυτόνομης διαβίωσης των σχολικών μονάδων ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και ειδών φυσικής αγωγής-αυτόνομης διαβίωσης των σχολικών...

Συνέχεια του άρθρου

05-04-12 Διευκρίνιση διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΑΤΤΙΚΗ 5 ΠΑΚΕΤΟ-1 «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών ...

🕔4 Ιουλίου, 2012 14:28 μμ

Διευκρίνιση διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΑΤΤΙΚΗ 5 ΠΑΚΕΤΟ-1 «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών και...

Συνέχεια του άρθρου


  • express

    europalso

Enter your email address: