27-07-12 Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), …

🕔Αύγουστος 7, 2012 14:20 μμ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers),...

Συνέχεια του άρθρου

13-07-12 Εργασίες Ανακαίνισης του Παιδικού Σταθμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και …

🕔Ιούλιος 27, 2012 12:12 μμ

Εργασίες Ανακαίνισης του Παιδικού Σταθμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας δια...

Συνέχεια του άρθρου

12-06-12 Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), Δίσκων …

🕔Ιούλιος 12, 2012 14:09 μμ

Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers),...

Συνέχεια του άρθρου

12-10-10 Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, Κατασκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός Μαθητικών …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, Κατασκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός Μαθητικών...

Συνέχεια του άρθρου

15-03-12 Διευκρινίσεις σχετικές με τη διακήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πλήρων συστημάτων διαδραστικών …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Διευκρινίσεις σχετικές με τη διακήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πλήρων συστημάτων διαδραστικών...

Συνέχεια του άρθρου

10-11-11 Πίνακες Κατάταξης Οδηγών-Συνοδών Ν. Ημαθίας 2011

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Πίνακες Κατάταξης Οδηγών-Συνοδών Ν. Ημαθίας 2011.

Συνέχεια του άρθρου

09-03-12 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής και Οπτικοακουστικών Μέσων των σχολικών μονάδων ειδικής …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής και Οπτικοακουστικών Μέσων των σχολικών μονάδων ειδικής...

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Παραϊατρικού Εξοπλισμού και Συσκευών Φυσικοθεραπείας των Σχολικών Μονάδων Ειδικής …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΠΕΝΤΕ (5) αρχεία Excel που...

Συνέχεια του άρθρου

11-10-11 Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οδηγών για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής του Νομού Μαγνησίας

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης...

Συνέχεια του άρθρου

06-03-12 Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου...

Συνέχεια του άρθρου

27-06-12 Επανα-προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες Ζωνών Εκπαιδευτικής …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

27-06-12 Επανα-προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες Ζωνών Εκπαιδευτικής...

Συνέχεια του άρθρου

24-09-10 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Συνέχεια του άρθρου

22-03-12 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τετραδίων, απαντητικών εντύπων και …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια (εκτύπωση) τετραδίων, απαντητικών εντύπων...

Συνέχεια του άρθρου

10-11-11 Πίνακες Κατάταξης Οδηγών-Συνοδών Ν. Δωδεκανήσου 2011

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Πίνακες Κατάταξης Οδηγών-Συνοδών Ν. Δωδεκανήσου 2011.

Συνέχεια του άρθρου

09-03-12 Προμήθεια και εγκατάσταση παραϊατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσιοθεραπείας των σχολικών μονάδων ειδικής …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Προμήθεια και εγκατάσταση παραϊατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσιοθεραπείας των σχολικών μονάδων ειδικής...

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδικού Εξοπλισμού και Ειδών Φυσικής Αγωγής-Αυτόνομης Διαβίωσης των Σχολικών Μονάδων …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13) αρχεία Excel...

Συνέχεια του άρθρου

31-01-12 Πανεπιστημίου Αιγαίου – Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης...

Συνέχεια του άρθρου


  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: