ΠΣΙΚΞΓ Έλεγχος ΣΕΠΕ – Υπόδειγμα Βιβλίου Υπερωριών Σας ενημερώνουμε ότι, εκτός των άλλων, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να επιδεικνύει στους ελέγχους (ΣΕΠΕ κλπ) ορισμένα έντυπα που οφείλει να τηρεί χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά όπως: 425]1) Το βιβλίο υπερωριών (είτε υπάρχουν υπερωρίες είτε όχι) 425]Για υπόδειγμα βιβλίου υπερωριών δείτε παρακάτω συνδέσμους (links) 225]a. για συμπλήρωση. Πατήστε εδώ.