Π.Ε.Κ. (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το Π.Δ 69 (ΦΕΚ 127/13.7.16) για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα.

Το Προεδρικό Διάταγμα που «ξεκλειδώνει» την αναγνώριση έως επτά ετών στον σε συναφές αντικείμενο με αυτό στο οποίο απασχολούνται σήμερα, ικανοποίησε ένα πολύχρονο αίτημα των εργαζομένων.

Ενώ όμως οι ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 69, αφορούν σχεδόν όλο το δημόσιο τομέα, δεν αφορούν τους εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών κ.λ.π.

  • Η ευεργετική διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους εκπαιδευτικούς διότι το βαθμολόγιο τους ανατρέχει στον Ν.1566 (βαθμοί Α, Β και Γ) και όχι στον Ν. 3528/2007.
  • Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ: «επειδή στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 του Ν.4369/2016 δεν έγινε μνεία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ` του Ν.4369/2016»
  • Το θέμα αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Λόγω της πολύχρονης αναμονής για διορισμό το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών έχει απασχοληθεί σε φροντιστήρια.
  • Η απασχόληση σε φροντιστήρια είναι απολύτως «συναφής» με την άσκηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Εξάλλου το ίδιο το υπουργείο, με μία σειρά νομοθετημάτων εδώ και δεκαετίες (με πιο πρόσφατη την τροπολογία για τα φροντιστήρια που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση εκπρόθεσμα), θέτει κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του, τα ωρολόγια προγράμματα, τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών των φροντιστηρίων, ορίζει τις αργίες κ.λ.π.
  • Είναι άδικο να αναγνωρίζεται για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα με απλή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου (όπως ορίζεται στο Π.Δ. 69) και να μην αναγνωρίζεται με καμία διαδικασία (έστω και πιο αυστηρή) για τους εκπαιδευτικούς.

Καλούμε άμεσα την ΟΛΜΕ να διεκδικήσει από το ΥΠΠΕΘ νομοθετική ρύθμιση ώστε να λυθεί το πρόβλημα προς όφελος των δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα φροντιστήρια.

Το ΥΠΠΕΘ πρέπει άμεσα να λύσει το πρόβλημα και να άρει την αδικία σε βάρος χιλιάδων εκπαιδευτικών των φροντιστηρίων.

Π.Ε.Κ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ