Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π., ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/01/2017 - 16:59 | Author: Newsroom Ipaidia
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τροποποίηση των Αποφάσεων 13800/16-11-2016(ΑΔΑ:ΩΘΗΚ4653ΠΣ-156) και 15881/22-12-2016(ΑΔΑ:ΩΣΜΕ4653ΠΣ-ΘΔΞ) Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Loading...
  • europalso   ideascentral