"Όχι σε διορισμούς με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/12/2018 - 12:44 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Είμαστε πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και υπαγόμαστε εδώ και χρόνια στους πίνακες μηδενικής προϋπηρεσίας.

Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και στην πλειοψηφία μας είμαστε άνεργοι.
Ύστερα από επιστολή που σας στείλαμε στις 26.9.2018 θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά την παρουσία μας. Έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο, εξαιτίας ενός συστήματος το οποίο προτάσσει την προϋπηρεσία ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα να θέτει στο περιθώριο μια ολόκληρη γενιά εκπαιδευτικών που έτυχε να μην έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο δημόσιο τομέα, πολλώ δε μάλλον να δώσουν εξετάσεις ΑΣΕΠ.

Θεωρούμε πως η ως μοναδικό κριτήριο πρόσληψης ενός πολίτη, εκτός του ότι συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και καταστρατηγεί την απόφαση του ΣΤΕ 527/2015, δε δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Με βάση τα παραπάνω, η κίνησή μας αποσκοπεί στην υπεράσπιση του συλλογικού αγαθού της εργασίας στη βάση της ισοπολιτείας και της αξιοκρατίας.

Πέρα από το δικαίωμά μας για ίση μεταχείριση στην εργασία, αποβλέπουμε στη βελτίωση εν γένει της παιδείας μέσα από προτάσεις που αφορούν στο σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση. Αποσκοπούμε να καταστούμε η φωνή όλων των ελαστικά εργαζομένων συναδέλφων στην εκπαίδευση, δημόσια, ιδιωτική, τυπική και μη τυπική και διεκδικούμε άμεσα την τήρηση της νομιμότητας και της αρχής της ισονομίας στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
1. Ίσα δικαιώματα στους μόνιμους διορισμούς βάσει της αρχής της ισονομίας, καθώς το κριτήριο της προϋπηρεσίας και η μοριοδότηση διαγωνισμών ΑΣΕΠ που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν μας αποκλείει δια παντός από οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης. Δεν ασπαζόμαστε την ταξινόμηση των εκπαιδευτικών σε πίνακες με κριτήριο την προϋπηρεσία.
2. Την εφαρμογή ενός διαφορετικού συστήματος επιλογής μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

1. Επαναπροσδιορισμό του θεσμού των αναπληρωτών.
2. Αξιολόγηση με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητες. Δεν παραγνωρίζουμε τη σημασία της εμπειρίας στην εκπαιδευτική πράξη, δεν αποτελεί, ωστόσο πανάκεια.

3. Ίδρυση νέων Δομών, Ολοήμερο σχολείο, Ενισχυτική διδασκαλία. Τα ειδικά μαθήματα που εξετάζονται πανελληνίως να διδάσκονται στα σχολεία. Αυτό θα επιφέρει άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, κυρίως σε ειδικότητες που δεν απασχολούνται.
4. Λιγότεροι μαθητές σε κάθε τμήμα, ώστε μέσα από το δημόσιο σχολείο οι μαθητές να έχουν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει να υπόκειται στη δημοσιονομική λογική της περιστολής των εξόδων.

5. Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα να υπάρξει ένα ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης και φορολόγησης για αυτούς που προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα. Το κράτος θα ωφεληθεί, ενώ παράλληλα μία μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών θα μπορέσει να βγει από την αδήλωτη εργασία.
6. Άνοιγμα επαγγελματικών δικαιωμάτων των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών και διασφάλιση αυτών, ώστε να μην αποκλειόμαστε από προκηρύξεις θέσεων ΑΣΕΠ, οι οποίες αφορούν σε συγγενή επιστημονικά πεδία.
Βασική μας διεκδίκηση είναι ένα σχολείο που θα παρέχει δημόσια και δωρεάν παιδεία, που θα μπορεί να εμπνεύσει αξίες και ιδανικά στους μαθητές.
Με εκτίμηση,
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μηδενικής προϋπηρεσίας όλων των κλάδων.

Loading...


  • europalso

    ideascentral