Διαβάστε αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε για το – Κλείνουν οι αιτήσεις – Ποιοί οι δικαιούχοι.

Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού των 1.000 ευρώ για το έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων για το τα εξής:

Α. Οι δικαιούχοι

Για την υποβολή της αίτησης ο φοιτητής θα πρέπει:

-Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-Κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να έχει Α.Φ.Μ. και να έχει πρώτα να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή του θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

-Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι σύζυγοι

Στην περίπτωση συζύγων που έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, τότε ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος. Δηλαδή στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Β. Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

-τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή

-τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται)

τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ),

το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.