ΟΠΣΥΔ: Τροποποιήσεις στις αιτήσεις στο opsyd.sch.gr

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/04/2019 - 09:01 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

| | Οι υποψήφιοι που έχουν οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική τους έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τροποποιήσεις από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

Με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί ότι από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  https://opsyd.sch.gr θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους που έχουν οριστικοποιήσει την και επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν, να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

«Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ »

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθμ. Φ.353.1/6/50177/Ε3/1-4-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1096 Β΄) Τροποποίηση της Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4940 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2. Η αριθμ. Φ.353.1/8/51919/Ε3/03-04-2019 (ΑΔΑ: 99624653ΠΣ-2ΔΤ) Τροποποίηση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Η αριθμ. Φ.353.1/9/51927/Ε3/03-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ83Δ4653ΠΣ-8ΒΜ) Τροποποίηση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προθεσμίες για τροποποιήσεις στο

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης έως την 19η Απριλίου 2019, σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης () του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr  θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους που έχουν οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική τους αίτησή και επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν, να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Εγγραφή στο ΑΣΕΠ για τη προκήρυξη για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Αιτήσεις για διορισμούς εκπαιδευτικών – ΟΠΣΥΔ – Εγγραφή ΑΣΕΠ

Αιτήσεις για 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή – ΟΠΣΥΔ

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο ipaideia.gr

 

Loading...


  • europalso   ideascentral