: Άνοιξε το – Εκπαιδευτικοί έχουν ξεκινήσει την τους. Για τους παλιούς εκπαιδευτικούς η διαδικασία είναι απλή καθώς αυτό που καλούνται να δηλώσουν είναι το ενδιαφέρον τους για εργασία επιλέγοντας κλάδο και ειδικότητα ή ειδικότητες οπότε πρόκειται για διαδικασία λίγων λεπτών.

Το έχει σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του:

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους και ωρομισθίων είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης () του ΥΠ.Π.Ε.Θ., βάσει όσων αναφέρονται στις ακόλουθες προσκλήσεις:

Αναπληρωτών / Ωρομισθίων Γενικής Εκπαίδευσης(πλην Μουσικών)
Αναπληρωτών / Ωρομισθίων ΕΑΕ
Αναπληρωτών / Ωρομισθίων Μουσικών

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.

Η υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2018-2019, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.

Αλλαγές – Αφαιρέθηκε το κουτάκι για την επιλογή δημόσιος υπάλληλος

Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία γίνεται πιο απλή. Το Υπουργείο ικανοποίησε ένα αίτημα των καθώς πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτιόνταν αν πρέπει να συμπληρώσουν το κουτάκι.