– Παρατείνεται έως την Πέμπτη 14/6/2018 και ώρα  23.59, ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών συμμετοχής  των δικαιούχων  για το του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2018.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι για τα υπόλοιπα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ έως τις 18/6/2018, ενώ οι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα στην σελίδα με τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έως τις 18/6/2018.