Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 43/29.6.2017 έκτακτη συνεδρίασή της, κατέληξε σε ομόφωνο ψήφισμα αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο συνοψίζεται στα εξής βασικά σημεία:

1)      το νομοσχέδιο πλήττει βάναυσα το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, εισάγοντας ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν σημαντικές δυσλειτουργίες, με αποκορύφωμα το άσυλο, την εκλογή αντιπρυτάνεων με ξεχωριστή εκλογή και τις υπερ-ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

2)      Η προτεινόμενη διαδικασία ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης, θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, τον απαιτούμενο συντονισμό στη λειτουργία της Πρυτανείας και το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου, καθώς άτομα με διαφορετικές αντιλήψεις και θέσεις θα καλούνται να συναποφασίζουν για την πορεία του Πανεπιστημίου. Η προσδοκώμενη σύνθεση, που αυτή τη στιγμή επιτυγχάνεται μέσα από την εκπροσώπηση στη σύγκλητο, πιθανότατα θα παρεμποδιστεί σοβαρά λόγω της αδυναμίας σχεδιασμού, οράματος και λήψης αποφάσεων σε επίπεδο πρυτανείας.

3)      Η εφαρμογή του νομοσχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας πολλών εκ των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΑΕΙ, με σοβαρές αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, τόσο σε επίπεδο Πανεπιστημίου, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, όπως:

α) αδυναμία κάλυψης βασικών λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των ΑΕΙ,

β) απώλεια υφιστάμενων θέσεων εργασίας, προκαλώντας αύξηση της ανεργίας

γ) πλήγμα στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, οι οποίοι θα αναγκαστούν να κατευθυνθούν σε προγράμματα κολλεγίων με ακριβότερα δίδακτρα ή να ματαιώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές,

δ) πριμοδότηση της χρηματοδότησης και λειτουργίας πανεπιστημίων του εξωτερικού με τα χρήματα του ελληνικού λαού, καθώς οι έχοντες την οικονομική δυνατότητα θα κατευθυνθούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, επαυξάνοντας το πρόβλημα της απώλειας νέων πτυχιούχων υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, και

ε) σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην εθνική οικονομία.

 

Δεδομένων των παραπάνω αναφερόμενων αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ομόφωνα ζητά την απόσυρση του παρόντος και την έναρξη περαιτέρω ειλικρινούς διαλόγου με τα , με στόχο την κατάθεση ενός σχεδίου νόμου που να απαντά στις πραγματικές ανάγκες των Πανεπιστημίων και γενικότερα της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ