ΘΕΜΑ: Πλήρης διαγραφή απουσιών Α΄ τετραμήνου των απαλλασσόμενων από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας μαθητών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Σχετ:

α) Η με αρ. πρωτ. 0494/13-1-2015 επιστολή μας με θέμα: «Υπολογισμός απουσιών Α΄ τετραμήνου στα ΕΠΑ.Λ. για τους απαλλασσόμενους από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας».

β) Η με αρ. πρωτ. 8238/Δ4/19-1-2015 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.».

Με την υπ’ αρ. «α» σχετική επιστολή μας (που έλαβε αριθμό Κεντρικού Πρωτοκόλλου ΥΠΑΙΘ 7580/19-1-2015), θέσαμε το θέμα του υπολογισμού των απουσιών του Α’ τετραμήνου για τους μαθητές της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που απαλλάχθηκαν από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας με το Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄). Το πρόβλημα ανέκυψε από το γεγονός ότι ο Νόμος αυτός δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 8-12-2014, χωρίς να προβλέπει κάτι για τις απουσίες που είχαν ήδη καταλογιστεί στους μαθητές από την αρχή της χρονιάς. Ζητούσαμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με συγκεκριμένα αιτήματα.

Στις 19 Ιανουαρίου 2015 (μια μέρα πριν τη λήξη του Α΄ τετραμήνου !!) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε την υπ’ αρ. «β» σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία:

«…για το σχολικό έτος 2014-2015, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι πλέον παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων, από την έναρξη των μαθημάτων τους μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους…»,

καταλήγοντας με τη φράση:

«Η Διεύθυνσή μας, είναι σε διαδικασία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται όλα τα προαναφερόμενα θέματα.»

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας Υπουργική Απόφαση σχετική με τα αναφερόμενα στην ως άνω εγκύκλιο. Θεωρούμε περιττό να αναφερθούμε στην πρόδηλη «πρωτοτυπία» (αν όχι σοβαρό διοικητικό ατόπημα), να εκδίδεται πρώτα «εφαρμοστική» εγκύκλιος (με εντολή ενεργειών προς τις υφιστάμενες μονάδες), σε …αναμονή της Υπουργικής Απόφασης η οποία ΘΑ θέσει το νομικό πλαίσιο …εν ευθέτω χρόνω… Και μάλιστα, η ανακολουθία αυτή (μήπως και παρανομία ;;) είναι αποτυπωμένη γραπτώς μέσα στην ίδια την εγκύκλιο !!! Υπενθυμίζουμε ότι η απελθούσα πολιτική ηγεσία επέδειξε μεγάλη επιμέλεια με έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ακόμη και μετά τις εκλογές, για την πληρωμή υπερωριών στελεχών της «Αξιολόγησης», αλλά όχι αρκετή για τα τρέχοντα και κατεπείγοντα θέματα των σχολείων μας !

Στις 20 Ιανουαρίου ΕΛΗΞΕ το Α΄ τετράμηνο της φοίτησης των μαθητών Λυκείου. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων συνεδριάζουν για να αποφασίσουν τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, την καταγραφή στο Πρακτικό Συνεδριάσεων και την καταχώρηση τους στο my-school. Τι θα πρέπει να πράξουν;

α) Να εφαρμόσουν μια εγκύκλιο που στερείται κάθε νομιμότητας ή

β) Να περιμένουν την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως, η οποία όμως θα εκδοθεί ΜΕΤΑ τη συνεδρίαση των διδασκόντων και ΑΦΟΥ έχουν γίνει οι καταγραφές και καταχωρήσεις στα βιβλία και στη βάση δεδομένων;

Νομοθετικό, Θεσμικό και Λειτουργικό ΧΑΟΣ …!!!

Για μια ακόμη φορά τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. «λούζονται» την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα της Διοίκησης, η οποία πάντα αντιμετωπίζει την Τ.Ε.Ε. και τα ειδικά θέματα που την αφορούν, ως την «ενοχλητική παρωνυχίδα» της εκπαίδευσης…

Ο Ν. 4186/2013 δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία μας και απέτρεψε εγγραφές μαθητών στη Β΄τάξη των ΕΠΑ.Λ. Ο πρόσφατος Ν.4310/2014 ΟΡΘΩΣ επέλυσε (έστω και καθυστερημένα) ένα από τα προβλήματα του προηγουμένου Νόμου, όμως η κατοπινή ολιγωρία, περιέπλεξε ΕΝΤΕΛΩΣ την κατάσταση !!

Πέραν αυτών, δημιουργήθηκε μέγα θέμα ηθικής τάξεως για τους μαθητές εκείνους που διέκοψαν τη φοίτησή τους, απελπισμένοι από το γεγονός ότι υποχρεωνόντουσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα Γ.Π. ενώ ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Όταν τους δόθηκε η δυνατότητα να απαλλαχθούν, είχαν ήδη υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών !

Το πρόβλημα αυτό αφορά σε όλα τα ΕΠΑ.Λ., λαμβάνει όμως τεράστια έκταση ειδικώς στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. στα οποία φοιτούν εργαζόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ειδικότητας για την εξάσκηση επαγγέλματος.

Έτσι όπως έχει περιπλεχθεί σήμερα η κατάσταση και επειδή ο γόρδιος δεσμός ΔΕΝ λύνεται, αλλά μόνο ΚΟΒΕΤΑΙ,

ζητούμε

ως μόνη δυνατή και εφικτή λύση, να εκδώσετε ΑΜΕΣΑ Υπουργική Απόφαση με την οποία:

1) Να ορίζονται τα ανώτατα όρια απουσιών (δικαιολογημένες, αδικαιολόγητες) αυτής της κατηγορίας μαθητών με τροποποίηση της Υ.Α. 141641/Γ2/08-09-2014 (καλύπτοντας την με αρ. «β» σχετική εγκύκλιο),

2) Ειδικώς για φέτος, να διαγραφούν ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως οι απουσίες αυτής της κατηγορίας των μαθητών (μόνο απόφοιτοι Λυκείου, μόνο στη Β΄ τάξη, από την ΕΝΑΡΞΗ του σχολικού έτους μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της Υ.Α.),

3) Ειδικώς για φέτος, ο έλεγχος της φοίτησης, των συγκεκριμένων μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, να γίνει μόνο με τις απουσίες του Β΄ τετραμήνου (ελεγχόμενες βέβαια με το μισό των ανωτάτων ορίων) ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επανέλθουν στο σχολείο και όσοι μαθητές το εγκατέλειψαν εξαιτίας των επιλογών της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Η λύση που ζητούμε δεν είναι διόλου υπερβολική, αλλά εντελώς εφαρμόσιμη, δεδομένου ότι σε ακριβώς αντίστοιχη περίπτωση, το Υπουργείο εφάρμοσε (μόλις πρόσφατα και με «δεξιά» συγκυβέρνηση..) όμοια και απείρως δραστικότερα ευεργετικά μέτρα για τους αδικημένους μαθητές. Συγκεκριμένα, με την Υ.Α. 149746/Γ2/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641,τ.Β΄/6-10-2014), δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Β’ και Γ’ ΕΠΑ.Λ. των καταργημένων ειδικοτήτων, σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές που απορρίφθηκαν λόγω ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.

Εμείς ζητούμε δίκαιο μέτρο προς όφελος των αδικημένων μαθητών, κατά 50% λιγότερο δραστικό από το προαναφερόμενο. Ζητούμε να δοθεί η ΥΣΤΑΤΗ δυνατότητα σε όσους μαθητές ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ το σχολείο (με υπαιτιότητα του Υπουργείου), να ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ στα σχολεία μας ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ τις σπουδές τους !

Η λύση πρέπει να δοθεί ΤΩΡΑ, να είναι ΓΕΝΝΑΙΑ και ΟΛΙΣΤΙΚΗ !

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης