Ανακοίνωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Μ. Τετάρτη 24/4/2019, οι προς όλες τις της χώρας, ώστε να καταβληθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των αναπληρωτών Ε.Σ.Π.Α. και Π.Δ.Ε. πριν από την εορτή του Πάσχα.