Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4692/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα και συγκεκριμένα στα άρθρα περί Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων και στο άρθρο 62, παράγραφος 4, περί μεταβατικών διατάξεων, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία να τοποθετηθούν οριστικά (οργανική θέση), σε σχολείο της βαθμίδας τους όπου ανήκει το Πειραματικό ή Πρότυπο σχολείο που εργάζονται ή της προηγούμενης περιοχής μετάθεσής τους, κατά απόλυτη προτεραιότητα και, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής.

Η ΟΛΜΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της και στο παρελθόν σε παρόμοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες και διατάξεις θεωρώντας, ότι αυτό αποτελεί “μετάθεση από το παράθυρο” και ως εκ τούτου κατάφωρη αδικία.

Ζητάμε:

την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 62 και κάθε άλλης διάταξης η οποία παρακάμπτει τις γενικές διατάξεις περί μεταθέσεων όλων των υπόλοιπων συναδέλφων.