Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης US News κατέταξε το (ΟΠΑ) στη 218η θέση, διακρίνοντάς το ως το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως, στο επιστημονικό πεδίο «Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Economics and Business) για το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΟΠΑ είχε ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στα κριτήρια σχετικά με το «ποσοστό των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας», όπου κατέλαβε την 21η θέση παγκοσμίως, καθώς και το «ποσοστό των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες», όπου κατέλαβε την 40η θέση παγκοσμίως για το 2022.

H US News  συλλέγει δεδομένα από την βιβλιογραφική βάση της Web of Science και για την  εν λόγω κατάταξη τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: η ερευνητική φήμη του Πανεπιστημίου στα επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός και η απήχηση των αναφορών (citations), ο αριθμός και το ποσοστό των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο top 1% με τις περισσότερες αναφορές, ο αριθμός και το ποσοστό των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο top 10% με τις περισσότερες αναφορές, καθώς και το ποσοστό των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης δήλωσε: «Σε αυτές τις αξιολογήσεις αποτιμάται η υψηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που προσφέρεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ  και συγχρόνως αποτυπώνονται οι επίμονες προσπάθειες που καταβάλλονται διαρκώς από κάθε μέλος της για την επίτευξη της στρατηγικής επιδίωξης του Ιδρύματος για Αριστεία και Εξωστρέφεια».