Οικονομική ενίσχυση 700 ευρώ στους μαθητευόμενους ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/06/2020 - 11:57 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με το άρθρο 119 του του υπουργείου Παιδείας θα υπάρξουν μέτρα στήριξης των Μαθητευόµενων των Ινστιτούτων Επαγνελµατικής Κατάρτισης και του .

Τι ορίζει το άρθρο 119:

Άρθρο 119

Μέτρα στήριξης των Μαθητευόµενων των Ινστιτούτων Επαγνελµατικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

1. Στους µαθητευόµενους των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση µε το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της επιβολής του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών κάθε τύπου και βαθµού, µέχρι την επαναλειτουργία τους.

Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των προγραµµάτων ολοκληρώνεται κανονικά, µε την αναστολή των έκτακτων µέτρων, µε ισόχρονη παράταση των συµβάσεων µαθητείας και του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της µάθησης στην εκπαιδευτική δοµή. Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης µπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορούν να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso