Η ΔΔΕ Ηρακλείου Κρήτης, δημοσίευσε στη σελίδα της, ένα χρήσιμο κείμενο με οδηγίες για τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης, για όσους δικαιούνται .

Οι οδηγίες