Η πρωτοφανής αλλαγή της Υπουργικής απόφασης για την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά από παρέμβαση ισχυρών εξωθεσμικών παραγόντων εν μία νυκτί κι ενώ είχε κοινοποιηθεί το προηγούμενο κείμενό της στην ΟΙΕΛΕ με υπουργική υπογραφή και είχε σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ προκάλεσε οργή και αγανάκτηση στο σύνολο του κλάδου που εμπιστεύτηκε τη θεσμική διαδικασία του διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τη δέσμευση του Υπουργού περί ουδεμίας απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού με την εφαρμογή της αύξησης του ωραρίου.. > .