ΣΑΒΒΑΤΟ, 23\11 ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΚΕΝΑ 12 το μεσημέρι, στο Άγαλμα Βενιζέλου

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ούτε με την τρίτη φάση των προσλήψεων και τοποθετήσεων αναπληρωτών καλύφτηκαν όλα τα κενά στα σχολεία αφού από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι απαιτούνται ακόμη 106 αναπληρωτές γενικής παιδείας, τεχνικών ειδικοτήτων και ειδικής αγωγής για να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα των μακρινών. Μαθήματα γενικής παιδείας 33 κενά: ΠΕ01 : 2 κενά, ΠΕ02 : 5 κενά, ΠΕ04.01 : 2 κενά, ΠΕ04.02 : 2 κενά, ΠΕ04.04 : 2 κενά, ΠΕ04.05 : 1 κενό, ΠΕ06 : 1 κενό, ΠΕ07 : 1 κενό, ΠΕ08 : 5 κενά, ΠΕ011 : 1 κενό, ΠΕ80 : 2 κενά, ΠΕ79.01 : 3 κενά, ΠΕ86 : 2 κενά, Τεχνολογία : 4 κενά. Μαθήματα τεχνικών ειδικοτήτων 20 κενά: ΠΕ81 : 1 κενό, ΠΕ82: 2 κενά (για μαθητεία), ΠΕ83 : 1 κενό (για μαθητεία), ΠΕ86 : 3 κενά (για μαθητεία), ΠΕ87 : 3 κενά, ΠΕ87 : 3 κενά (για μαθητεία), ΠΕ88 : 1 κενό (για μαθητεία), ΔΕ0201 : 1 κενό, Ε.Ε. στην Τεχνολογία και Δημιουργική Ζώνη: 5 κενά, Μαθήματα Ειδικής αγωγής 53 κενά : 12 παράλληλη στήριξη και 41 Τμήματα Ένταξης.

Για την ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια δεν έχει προσληφθεί ούτε 1 αναπληρωτής, ενώ στη βάση των περσινών προσλήψεων χρειάζονται 57 αναπληρωτές.

Χιλιάδες οι χαμένες ώρες μαθημάτων με ευθύνη του υπουργείου που κάνει τις προσλήψεις κατά φάσεις, ενώ δεν έχει κάνει ούτε ένα διορισμό. Απέναντι στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς του υπουργείου Διεύθυνση και ΠΥΣΔΕ συναινούν απόλυτα με τις οδηγίες του για εμφάνιση κάλυψης των κενών με κάθε τρόπο και ας είναι σε βάρος της λειτουργίας των σχολείων και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών (μετακινήσεις για 2 ώρες, σε 3 και 4 σχολεία, αποσπασματική κάλυψη λίγων ωρών των κενών σε σχολεία για συγκάλυψη του προβλήματος, αναθέσεις υπερωριών, Γ΄ αναθέσεις μαθημάτων, κ.ά.).

Η αντιεκπαιδευτική πολιτική ενάντια στο δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς

2 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων οι χιλιάδες χαμένες ώρες διδασκαλίας για τους μαθητές συνεχίζονται γιατί το υπουργείο παιδείας προσλαμβάνει τους αναπληρωτές κατά φάσεις. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επεκτείνονται γιατί το υπουργείο ακολουθώντας την πρακτική των προκατόχων του συνεχίζει να μιλάει για διορισμούς χωρίς να έχει πραγματοποιήσει ούτε έναν. Ακόμα και οι 4500 διορισμοί στην Ειδική αγωγή παραπέμπονται αόριστα για το 2020… Για τη Γενική εκπαίδευση ούτε λόγος…! Η ταλαιπωρία και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων γίνεται καθεστώς για χιλιάδες αναπληρωτές (παραιτήσεις στα νησιά λόγω εργασιακής και οικονομικής εξουθένωσης, χωρίς τις αναγκαίες αναρρωτικές και άδειες μητρότητας, απαξίωση μέσω της προσκόμισης των ίδιων δικαιολογητικών κάθε χρόνο, μείωση του ωραρίου που δικαιούνται με καθυστέρηση μέχρι και δύο μήνες, κ.ά.). Όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής των περικοπών και της λιτότητας που έχουν επιβάλει η ΕΕ και το ΔΝΤ και εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις. Είναι το κραυγαλέο αδιέξοδο της αδιοριστίας, της αναπλήρωσης κενών από εκπαιδευτικούς που καλούνται κάθε χρόνο να αναπληρώσουν τον εαυτό τους. Εργαζόμενοι που δεν πρέπει να διαμορφώνουν σταθερή σχέση εργασίας, αναπληρωτές, συμβασιούχοι.

Αυτή την πολιτική ήρθε να υπηρετήσει το προσοντολόγιο (ν.4589/2019) της διαρκούς αξιολόγησης προσόντων η οποία θα υποδεικνύει κάθε φορά ποιος είναι άξιος να δουλεύει και ποιος όχι, κουρελιάζοντας όλα τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πίνακες ΕΒΠ που εκδόθηκαν με βάση το προσοντολόγιο και οι αντίστοιχες ανακατατάξεις που δείχνουν συναδέλφους με 10 χρόνια προϋπηρεσίας να πέφτουν εκατοντάδες θέσεις λόγω των ακαδημαϊκών προσόντων που μοριοδοτούνται για αυτή τη χρονική στιγμή. Το ψηφισμένο προσοντολόγιο θα αξιοποιήσει επί το αντιδραστικότερον η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση που θα φέρει στη βουλή.

Να δοθούν οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων

Η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο για τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ένταξης δεν απαντάει στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων που φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες και μαθησιακά προβλήματα, ενώ δημιουργεί και καθεστώς ανισοτήτων μεταξύ των ειδικοτήτων. Οι οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν είναι πολύ λιγότερες από αυτές που απαιτούνται. Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία των κενών της φετινής χρονιάς που ζήτησε το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης να καλυφθούν από το υπουργείο. Για τα Τμήματα Ένταξης και τα Ειδικά Σχολεία και για όλες τις ειδικότητες τα κενά προσδιορίστηκαν στα 152, για την παράλληλη προσδιορίστηκαν στην πρώτη φάση 49 (προσλήφθηκαν 33) στη δεύτερη φάση 25 (προσλήφθηκαν 25), σύνολο προσλήψεων και στις δύο φάσεις 58 ενώ υπάρχουν ανάγκες για παράλληλη άλλων 12 μαθητών που αναμένεται η έγκρισή τους για στήριξη από το υπουργείο, δηλαδή το σύνολο κενών στην παράλληλη είναι 72. Σύνολο κενών στην Ειδική Αγωγή 222.

Να σταματήσουν οι αδικίες σε βάρος των αναπληρωτών!

Να σταματήσει η απαξιωτική αντιμετώπιση των αναπληρωτών από το Διευθυντή και το ΠΥΣΔΕ

Σε όλες τις προηγούμενες φάσεις των τοποθετήσεων των αναπληρωτών (προσωρινές, α΄ και β΄ φάση γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής) οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις υπερασπιστήκαμε μέσα στο ΠΥΣΔΕ τα δικαιώματα των αναπληρωτών, και ιδιαίτερα με τις από κοινού διαμαρτυρίες μας με τους αναπληρωτές στη Διεύθυνση πετύχαμε να δίνονται όλα τα κενά στους αναπληρωτές. Καταγράφουμε ότι οι συλλογικές διαμαρτυρίες που έγιναν για τους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04 έφεραν αποτελέσματα σχετικά με τα κενά. Ο συλλογικός τρόπος κατάθεσης προτάσεων για τον συμψηφισμό των κενών σχολείων, τόσο στην ειδική αγωγή, όσο και στη γενική παιδεία λειτουργεί θετικά για τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών και τη τήρηση κανόνων διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Όλα αυτά όμως δεν τα ανέχονται Διεύθυνση και μέλη ΠΥΣΔΕ που συμπεριφέρονται με απαράδεκτο τρόπο στους αναπληρωτές. Εναρμονισμένοι πλέον, ο αιρετός της ΔΑΚΕ, το διορισμένο μέλος των ΣΥΝΕΚ στο ΠΥΣΔΕ και ο Διευθυντής συγκαλύπτουν τα μνημονιακά κόμματα και την κυβέρνηση. Αμφισβητούν ακόμη και αποφάσεις των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ για να προωθήσουν ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις και παραβιάζουν δικαιώματα των αναπληρωτών. Αποφάσισαν με ψήφους 4-1, πριν τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, να κάνουν μετακινήσεις μόνιμων, ποιους άραγε; από μακρινά σε κοντινά σχολεία. Ήδη μετακίνησαν εκπαιδευτικό ΠΕ06 (από Ξυλούπολη στην Πολίχνη) και εκπαιδευτικό ΠΕ011 (εκλεγμένος ΟΤΑ από ΕΠΑΛ Κουφαλίων στο 2ο ΓΕΛ Ευόσμου). Οι εξυπηρετήσεις συνεχίστηκαν και στη συνεδρίαση της Δευτέρας 11/11/2019 με νέες μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ02 (τρεις εκπαιδευτικούς).

Απαιτούμε

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους! Μαζικοί διορισμοί τώρα! Μονιμοποίηση των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.

– Nα δοθούν οργανικές θέσεις στα τμήματα ένταξης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και τον αριθμό πρόσληψης των αναπληρωτών. Να εγκριθούν τώρα όλες οι αιτήσεις των σχολείων για τη δημιουργία νέων τμημάτων ένταξης.

– Πλήρη εργασιακά-ασφαλιστικά-συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. Ίσα δικαιώματα με τους μόνιμους.

– Να λειτουργήσει τώρα η Πρόσθετη και η Ενισχυτική διδασκαλία και σε όλα τα σχολεία.

– 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια.

– Διευθυντής και ΠΥΣΔΕ να σταματήσουν την απαξιωτική αντιμετώπιση των αναπληρωτών.

– Να σταματήσουν οι εξυπηρετήσεις και τα κενά που δημιουργούνται να δίνονται στους αναπληρωτές. Να ισχύσουν τα ίδια δικαιώματα στις τοποθετήσεις με τους μόνιμους.

– Ουσιαστική ένταξη όλων των προσφυγόπουλων και των παιδιών μεταναστών στην πρωινή σχολική ζώνη με τη λειτουργία επαρκών τμημάτων υποδοχής όπου αυτά φοιτούν. Άμεση πρόσληψη αναπληρωτών.

– Παλεύουμε για Δημόσιο, Δωρεάν, Ενιαίο και Δημοκρατικό 12χρονο Σχολείο, με δίχρονη προσχολική αγωγή για όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς.