Οι θέσεις του ΣΑΤΕΑ για την εκπροσώπηση και τον αγώνα των αναπληρωτών (και μόνιμων) εκπαιδευτικών για μαζικούς διορισμούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/04/2018 - 11:30 | Author: Newsroom Ipaidia

Οι θέσεις του ΣΑΤΕΑ για την εκπροσώπηση και τον αγώνα των (και μόνιμων) εκπαιδευτικών για μαζικούς διορισμούς – Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στο χώρο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ένα πλήθος επιμέρους συλλόγων/συλλογικοτήτων/πρωτοβουλιών που συσπειρώνουν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ένας από τους συλλόγους που κινείται σε αυτή την κατεύθυνση είναι και ο επιστημονικός σύλλογος ΣΑΤΕΑ.

Όπως είναι φυσικό, κάθε επιμέρους σύλλογος/συλλογικότητα/πρωτοβουλία αναπληρωτών εκφράζει ένα μέρος μόνο των αναπληρωτών και παρουσιάζει ένα διαφορετικό πλαίσιο θέσεων. Υπάρχουν π.χ. σαφέστατα διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα των κριτηρίων με τα οποία θα πρέπει να γίνουν οι μελλοντικοί διορισμοί στην εκπαίδευση.

Αυτό που λησμονούμε είναι ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων αποτελούν μέλη των τοπικών τους σωματείων και μέλη των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών της εκπαίδευσης (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ). Έτσι, χωρίς τη δυνατότητα των σωματείων μας και των Ομοσπονδιών μας να κηρύττουν απεργίες, και στάσεις εργασίας, θα ήταν αδύνατη η οργάνωση οποιασδήποτε κινητοποίησης εντός του εργασιακού ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αδύνατη θα ήταν, επίσης, η συμπόρευση όλου του κόσμου της εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. Επομένως, η ενεργός συμμετοχή στα πρωτοβάθμια σωματεία για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μόνιμη και σταθερή εργασία με όρους αξιοπρέπειας και εξίσωση δικαιωμάτων τους με τα αντίστοιχα των μόνιμων συναδέλφων, είναι απαραίτητη.

Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ κ.λπ.) οφείλουν να αφουγκράζονται τη δυναμική που προέρχεται από τα κάτω και να οργανώνουν αγωνιστικό πλαίσιο δράσης με βάση (και) αυτή. Οι θέσεις των Ομοσπονδιών υπάρχουν και υποστηρίζουν συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές από τις θέσεις των επιμέρους συλλόγων/συλλογικοτήτων/πρωτοβουλιών αναπληρωτών. Μπορούν, όμως, να αλλάξουν και μέσω της παρέμβασης από τον μάχιμο εκπαιδευτικό κόσμο και να συνδιαμορφωθούν στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων- συνεδρίων των Ομοσπονδιών. Οι συνάδελφοι αναπληρωτές μπορούν να παρεμβαίνουν με τις τοποθετήσεις τους στα τοπικά σωματεία και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έμμεσα αλλά και άμεσα προς τις Ομοσπονδίες.

Η λήψη πρωτοβουλίας και η αυτοοργάνωση των συναδέλφων μέσα από επιτροπές αγώνα και όποια άλλη ενέργεια – δράση μαζικοποιεί τον εκπαιδευτικό κόσμο στο πλαίσιο ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών, συνεισφέρει στην ανάδειξη των προβλημάτων της εκπαίδευσης και είναι θεμιτή και αναγκαία. Στο πρόσφατο παρελθόν υπάρχουν παραδείγματα που οι εκπαιδευτικοί, μέσω επιτροπών αγώνα, με την υποστήριξη και της κοινωνίας αγωνίστηκαν (λ.χ. απεργία διαρκείας) και κατόρθωσαν να αλλάξουν νομοθεσίες και να εξασφαλίσουν δικαιώματα για τους ίδιους και τους μαθητές τους.

Όπως αναφέραμε, κάθε σύλλογος/συλλογικότητα/πρωτοβουλία αναπληρωτών υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο θέσεων και οφείλει να τοποθετείται δημόσια αλλά και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτό. Κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να δραστηριοποιείται σε διάφορους συλλόγους που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα των μελών τους. Οι διάφοροι σύλλογοι και συλλογικότητες, που υπάρχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, διαθέτουν τόσο επιστημονικό όσο και πολιτικό λόγο στις θέσεις τους. Αυτό είναι θεμιτό.

Δεν είναι όμως θεμιτό να προσπαθεί οποιοσδήποτε σύλλογος/συλλογικότητα/πρωτοβουλία αναπληρωτών να εκπροσωπήσει σε φορείς του Υπουργείου το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, να μιλά εξ ονόματος όλων των αναπληρωτών. Η εκπροσώπηση του συνόλου των εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και μόνιμων) μπορεί να γίνει μόνο από τα επίσημα συνδικαλιστικά όργανα που φέρουν συγκεκριμένες θέσεις μέσω των συνεδρίων τους και οργανώνουν όλους τους εκπαιδευτικούς. Η δημόσια τοποθέτηση και η κατάθεση προτάσεων από πλευράς επιμέρους συλλόγων προς τις Ομοσπονδίες και το Υπουργείο Παιδείας για διάφορα ζητήματα (λ.χ. διαβούλευση νομοσχεδίου) είναι κάτι το διαφορετικό.
Αναφορικά ως προς τον τρόπο διεκδίκησης των μαζικών διορισμών, κρίνουμε ότι εν μέσω αγωνιστικής περιόδου και κινηματικών διαδικασιών, το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να φαίνεται συσπειρωμένο και να μην προβαίνει σε διακριτές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία ανά σύλλογο αναπληρωτών. Σε περίπτωση δια ζώσης επικοινωνίας και συνάντησης με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας η δημοκρατική εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών, διασφαλίζεται μόνο μέσα από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες και σε συνεννόηση με τις Ομοσπονδίες μας.

Το εκπαιδευτικό κίνημα αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών, και μέσα από τον κοινό αγώνα τους με γονείς, φοιτητές και άλλες κοινωνικές συμμαχίες μπορεί να ασκήσει πίεση και να απαιτήσει πιο δυναμικά και αποφασιστικά από την Πολιτεία:
– Να στελεχώσει την εκπαίδευση με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση και παιδεία για όλες και όλους
– Να μην αποσυνδέονται τα επαγγελματικά δικαιώματα από το πτυχίο των δημόσιων- κρατικών πανεπιστημίων
– Να υπερασπίζεται στην πράξη τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral