Μνημονιακές υποχρεώσεις της Ελλάδας σχετικά με την Παιδεία – Σειρά μέτρων για την Παιδεία και ειδικά για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας.

Πρόκειται για μέτρα έχουν ως στόχο την προσπάθεια επίτευξης πραγματικής ενδογενούς ανάπτυξης που θα εφαρμοστούν το 2018-2021.

Σταδιακή επέκταση σε όλα τα Δημοτικά του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Νομοθέτηση της 14/χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αυτό θα γίνει σταδιακά ξεκινώντας από την Α Λυκείου και στη συνέχεια στη Β Λυκείου. Τελευταίες, δηλαδή σε τρια χρόνια θα γίνουν υποχρεωτικές η Γ Λυκείου και τα προνήπια.
Νέο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας με τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Ολιγοθέσιου Δημοτικού και του Ολοήμερου Προγράμματος στα 830 Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια,Διθέσια και Τριθέσια) με την εισαγωγή όλων των διδακτικών αντικειμένων που υπάρχουν σήμερα στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά.

Δημιουργία Δικτύου Συστήματος Βιβλιοθηκών σε 1.000 Δημοτικά. Επαναλειτουργία των  σχολικών βιβλιοθηκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σταδιακή ένταξη των προσφυγόπουλων στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα μέσα από την  ίδρυση 600 τάξεων υποδοχής σε δημοτικά σχολεία της χώρας εντός του Ιουνίου 2017.  Δημιουργία  τάξεων υποδοχής και στα δευτεροβάθμια σχολεία από το Σεπτέμβριο 2017.

Σταδιακή μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, από 25 σε 22,σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό.  Μείωση σε 25 των μαθητών/ τριών των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού του ΓΕΛ και των  Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

Πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών και δημιουργία Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης που θα  εξασφαλίζει τη διαρκή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

Θεσμοθέτηση πλαισίου Σχεδιασμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής  μονάδας σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

Ανασυγκρότηση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Δημιουργία νέα δομής και περιεχομένου του Επαγγελματικού Λυκείου. Νέα Προγράμματα Σπουδών. Καθιέρωση και λειτουργία 4ου μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας σταδιακά σε  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Ανανέωση και εξορθολογισμός των ωρολογίων προγραμμάτων και της διδακτέας ύλης και προετοιμασία νέων προγραμμάτων σπουδών και νέου διδακτικού υλικού.

Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης και της παιδαγωγικής Freinet στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ενίσχυση μη εξετασιοκεντρικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών / τριών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (δημιουργικές και συνθετικές εργασίες).

Αποτίμηση και επανασχεδιασμός του θεσμού των πειραματικών και των προτύπων σχολείων, με επέκταση των πειραματικών σχολείων και στην επαγγελματική και στην ειδική εκπαίδευση.

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής στην κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, με στόχο τη  βέλτιστη υποστήριξη και την ομαλή ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την αύξηση των δομών, τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου για ΑΜΕΑ.

Εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Κατά θεση ολοκληρωμένης πρότασης για την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και υποβολή σχεδίου προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Ενίσχυση της εκπαίδευσης των προσφύγων, των μεταναστών και των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, των παιδιών Ρομά και των μουσουλμανοπαίδων.

Επέκταση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.