11-08-16 Οι προδιαγραφές για τα βιβλία των Ιταλικών στο Γυμνάσιο