: «Οι όποιες ρυθμίσεις για την να προκύψουν από εθνικό διάλογο.»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Το θέμα της Διετούς Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης που εξαγγείλατε, αν και αυτονόητα θετικό μέτρο στην κατεύθυνση της άρσης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων των παιδιών της χώρας μας, έχει μοιραία ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου. Μεταξύ φίλων και αντιπάλων της συγκεκριμένης επιστημονικά τεκμηριωμένης άποψης, αλλά και καιροσκόπων που προσπαθούν να αποκομίσουν παράπλευρα οφέλη (επαγγελματικά δικαιώματα, ευρωπαϊκά κονδύλια, εκλογική πελατεία, κ.α.) από την εφαρμογή ή τη ΜΗ εφαρμογή του.

Επειδή η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί δομικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επειδή υπάρχει πλήθος πρόσφατων δημοσιευμάτων του καθημερινού Τύπου περί ενδεχόμενων τομών στο νευραλγικό αυτό κομμάτι, ζητάμε οι όποιες σχετικές μεταρρυθμίσεις, να προκύψουν από συστηματικό εθνικό διάλογο. Στον οποίο να έχουν κατατεθεί και συζητηθεί όχι μόνο μέσα από συνοπτικές τυπικές διαδικασίες (π.χ. ολιγόωρη ακρόαση φορέων στη Βουλή), οι επιστημονικές απόψεις των σχετικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων, των σχετικών Επιστημονικών και Συνδικαλιστικών φορέων.

Τα μέλη του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, βρίσκονται σε καθημερινή συνεργασία με Πανεπιστημιακά Τμήματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης, αναζητώντας την κάθε νέα επιστημονική προσέγγιση και γνώση για το αντικείμενο μας. Είμαστε λοιπόν σε θέση να γνωρίζουμε πως τα δημοσιεύματα που αφορούν σε συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ δεν προκύπτουν από ανοιχτό στην κοινωνία επιστημονικό διάλογο, αλλά από διαρροές που σε κάθε περίπτωση κακό κάνουν και όχι καλό, σε κάθε προοπτική μιας επιστημονικά άρτιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Αξιότιμε Υπουργέ,
Οι εκπαιδευτικοί αυτής της χώρας υπομένουν χρόνια χωρίς αξιοπρεπή μισθό. Πάρα πολλοί από αυτούς, εμείς οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες ζούμε και χωρίς αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας. Όλοι μας, μόνιμοι και αναπληρωτές είμαστε χωρίς επιμόρφωση, χωρίς δικαίωμα σε εκπαιδευτική άδεια. Όλα αυτά κοστίζουν οικονομικά αλλά τα δικαιούμαστε.

Απαιτούμε να μην μας στερείτε και το βασικό δικαίωμα μας, να σχεδιάσουμε μαζί την δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά αυτού του τόπου. Τη δημόσια εκπαίδευση που επί χρόνια υπηρετούμε και αναμφισβήτητα γνωρίζουμε πολύ καλά.
Θέλουμε η κυβέρνηση σας να μην ακολουθεί την τακτική της ενημέρωσής μας, μέσω των ΜΜΕ, για τις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες περνούν από τη Βουλή, με τη μορφή του κατεπειγόντως ,εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών.

Ζητάμε για άλλη μια φορά, αφού μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή λόγω του φόρτου εργασίας σας, μια συνάντηση μαζί σας για να συζητήσουμε τα προβλήματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης αλλά και των Αναπληρωτών ειδικότερα.

Μετά τιμής,
Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.