Το Υπ. Παιδείας, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 23/22-04-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καλεί τους Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές ότι θα πρέπει να φυλάξουν όλα τα βιβλία της ειδικότητάς τους, διότι τα βιβλία της Β΄ τάξης θα τους είναι απαραίτητα στη Γ΄ τάξη. Επισημαίνεται ότι η ύλη πολλών μαθημάτων της Γ΄ τάξης αποτελεί συνέχεια μαθημάτων της Β΄ τάξης και, ως εκ τούτου, τα βιβλία της Β΄ τάξης θα χρησιμοποιούνται και στη Γ΄ τάξη.Τα βιβλία της Γ΄ τάξης θα τους είναι απαραίτητα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία