Όπως είναι γνωστό ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών είχε συντονίσει κατά το παρελθόν την κατάθεση ομαδικών αγωγών εκ μέρους εργοθεραπευτών – απασχολουμένων σε δημόσια νοσοκομεία, με αντικείμενο την αναδρομική διεκδίκηση του μηνιαίου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150,00 ευρώ.

Οι σχετικές αγωγές απευθύνονταν είτε στα Πολιτικά Δικαστήρια, είτε στα Διοικητικά Δικαστήρια, αναλόγως της φύσεως της εργασιακής σχέσης κάθε εργοθεραπευτή, ως δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Στα Διοικητικά Δικαστήρια και δη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη αγωγή (κατά του ΨΝΑ) συζητήθηκε τον Μάρτιο του έτους 2017 και εξεδόθη θετική απόφαση. Το νοσοκομείο άσκησε έφεση, που συζητήθηκε τον Απρίλιο του έτους 2018. Ήδη, λοιπόν, στις 26-06-2018 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, που απορρίπτει την έφεση του νοσοκομείου.

Η δικαστική αυτή επιτυχία στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας αποτελεί πλήρη δικαίωση των εργοθεραπευτών, καθώς και του αγώνα και της πρωτοβουλίας του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών. Συνεπεία, δε, της ως άνω δικαστικής επιτυχίας, έκαστος των εναγόντων αναμένεται να εισπράξει το ποσό των 3.600,00 ευρώ νομιμοτόκως.

Ήδη, δε, ο νεοσυσταθείς Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ-ΝΠΔΔ) δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τον αγώνα, επιδιώκοντας, πλέον, την νομοθετική καθιέρωση της καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος σε όλους τους εργοθεραπευτές των πάσης φύσεως δημόσιων δομών και φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας, όπως, εξάλλου, έχει δηλώσει ο Υπουργός Υγείας σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ