Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών διαπολιτισμικής για το άρθρο 80 και προσλήψεις σε ΔΥΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/06/2018 - 21:53 | Author: Newsroom Ipaidia

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  Πριν λίγες ημέρες ενημερωθήκαμε ότι στο άρθρο 80, παρ. 1 και 4, του σχεδίου νόμου «Δομές υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες εντός των ΔΥΕΠ, αναφέρονται τα εξής:

«1. Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο, πλήρες ή μειωμένο, που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, μπορεί να στελεχώνονται και από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Για την πρόσληψη στις ΔΥΕΠ απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα με την εξής ιεράρχηση:

Α) Διδακτική προϋπηρεσία σε ΔΥΕΠ ή Διαπολιτισμικά σχολεία, ή τάξεις υποδοχής- ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας,

Β) Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (επιπέδου Β1, εφόσον πρόκειται για αγγλική, γαλλική ή άλλη γλώσσα της ευρωπαϊκής ένωσης), με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών (αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί, ή γλώσσα ούρντου)», «4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.Στις προσλήψεις προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα ειδικά προσόντα της παρ. 1».

Οι προσλήψεις των συναδέλφων μας στις ΔΥΕΠ την προηγούμενη χρονιά έγιναν κατόπιν σχετικής δήλωσής τους, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών αλλά ταυτόχρονα προέκυψαν τυχαία όταν απλά “έτρεξε” το σύστημα και ήρθε η σειρά τους. 

Απορούμε πως ενώ για την πρόσληψη των μόνιμων εκπαιδευτικών στις δομές αυτές απαιτούνται και τυπικά προσόντα (όπως μεταπτυχιακά, επιμορφώσεις κλπ.) στην περίπτωση των αναπληρωτών γίνεται μερική επιλογή προσόντων. Αναρωτιόμαστε ποιος θα ωφεληθεί από όλο αυτό και γιατί δεν τέθηκε υπό συζητήση με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αν τεθεί σε εφαρμογή η προαναφερόμενη διάταξη που προτάσσει την προϋπηρεσία ως κριτήριο για την στελέχωση των ΔΥΕΠ θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κλειστού κύκλου εκπαιδευτικών που θα εργάζονται συνεχώς οι ίδιοι χωρίς να δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν εκπαιδευτικοί με τυπικά-ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν εξειδικευτεί σε θέματα διαπολιτισμικότητας ή διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας καθώς και νέοι συνάδελφοι που απλά κατέχουν το βασικό τους πτυχίο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η θεωρητική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας και της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας και για το λόγο αυτό θεωρεί απαραίτητη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις ΔΥΕΠ από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με τυπικά προσόντα πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (μεταπτυχιακά, σεμινάρια, διδακτορικά κ.α.) αναρωτιόμαστε γιατί δεν αποτελούμε και εμείς χρήσιμο εργαλείο όπως οι μόνιμοι συνάδελφοι μας για τη στήριξη των ΔΥΕΠ. Ως θιασιώτες του παράλογου κατακερματισμού του πίνακα μας δεν διεκδικούμε να προταχθούμε γνωρίζοντας παρόλαυτα πως κατέχουμε εξειδικευμένη γνώση πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (όπως αντίστοιχα γίνεται με τους κατόχους μεταπτυχιακών στην ειδική αγωγή) αλλά επιθυμούμε ή τον μη κατακερματισμό των πινάκων με το πρόταγμα της προϋπηρεσίας ή απλά την ίδια μεταχείριση με τους μόνιμους συναδέλφους μας στις ΔΥΕΠ και τους συναδέλφους μας στην ειδική αγωγή μέσω της αναγνώρισης των τυπικών προσόντων μας.

Ελπίζουμε να μελετήσετε εκ νέου το θέμα και να λάβετε υπόψιν σημαντικά την θύελλα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει.

Aπόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)

Κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Loading...


  • europalso   ideascentral