Η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 426/6 και τίτλο : «Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία -Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017» δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 16/τ.Β/12-1-2017)


Ορίζονται οι φορείς με τον αντίστοιχο αριθμό μαθητών που θα δεχθούν, μετά από τις προτάσεις των οικείων Φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Οι μαθητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτικής τους άσκηση (Μαθητεία) στους φορείς του Δημοσίου είναι 6.726.