Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης και, μάλιστα, σε μια εποχή που η χώρα μαστίζεται από την ανεργία και κυρίως στις νέες ηλικίες.

Το παραπάνω συμπέρασμα περιλαμβάνεται στην έκθεση του 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάστηκε χθες στη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μόλις το 3% των ατόμων 25-64 ετών συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ των «17» και το πέμπτο χαμηλότερο στην ΕΕ των 27 χωρών, με μόνο τέσσερα νέα κράτη-μέλη να ακολουθούν: Σλοβακία και Ουγγαρία (2,8%), Ρουμανία (1,3%) και Βουλγαρία (1,2%). Στην ίδια έρευνα φαίνεται ότι στη χώρα μας οι ανισότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι μεγάλες.

Ενδεικτικά, εξαιρετικά χαμηλή είναι η συμμετοχή ατόμων άνω των 55 ετών, αλλά και εργατών, αγροτών και βιοτεχνών σε σύγκριση με στελέχη επιχειρήσεων ή τραπεζών. Επίσης, η συμμετοχή των κατοίκων αστικών περιοχών είναι διπλάσια έναντι των κατοίκων ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Συνολικά, το ποσοστό των πολιτών 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι 14,2%. Παράλληλα, το 81,8% των πολιτών δεν διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2010), στην Ελλάδα το 27,7% των πολιτών έχει χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες, την ώρα που εκτιμάται ότι το 2020 το ποσοστό των θέσεων στην Ευρώπη που θα απαιτούν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων θα μειωθεί κάτω από 10%.

Στον αντίποδα, αναμένεται να αυξηθεί στο 30% το ποσοστό των θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, όταν στη χώρα μας μόλις το 12,9% των πολιτών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. «Η κρίση που περνάμε είναι πολύμορφη, δεν είναι αποκλειστικά οικονομική. Είναι και κρίση πολιτική, είναι και κρίση αξιών.

Πλεονεκτήματα
Γι’ αυτό θεωρώ ότι η Διά Βίου Μάθηση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και σε αυτό το επίπεδο, γιατί προσφέρει στους πολίτες γνώσεις, κριτική σκέψη, περιβαλλοντική, φορολογική και καταναλωτική συνείδηση. Ενεργοποιεί τους πολίτες στα κοινά, σε δράσεις αλληλεγγύης, στην προσπάθεια μιας γενικότερης αλλαγής των παθογενειών και των στρεβλώσεων που παρατηρούνται», τόνισε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των δομών στη Διά Βίου Μάθηση, από τον Σεπτέμβριο του 2013 τα δημόσια ΙΕΚ θα περάσουν στις περιφέρειες, με στόχο να συνδεθούν τα προσφερόμενα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ