Οι Διοικητικοί Προϊστάμενοι των Τμημάτων στις υπηρεσίες της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/03/2018 - 17:46 | Author: Newsroom Ipaidia

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση  Κεντρικής Μακεδονίας & στις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»

 

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 19 & 20 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04-09-2009) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών & επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία & αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/18-10-2017) «Διακίνηση & εμπορία νωπών & ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων & άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/14-03-2011) «Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων» 6. Τις διατάξεις των άρθρων 49, 50, 51 & 52 του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018).

Loading...


  • europalso   ideascentral