Η κατάρριψη του «μύθου» πως φροντιστήρια υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίασης της ΟΕΦΕ με θέμα «Το Παγκόσμιο Φροντιστήριο ιχνηλατεί το μέλλον της εκπαίδευσης». Αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ Γερμανία, Τουρκία, Κύπρο, Αυστραλία και Μ Βρετανία παρουσίασαν τα δικά τους μοντέλα, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί η Φροντιστηριακή εκπαίδευση ανά τον κόσμο. > .