Το νέο σχολικό έτος έρχεται με πολλές αλλαγές για τα πρωτάκια του Λυκείου καθώς όπως όλα δείχνουν το νέο λύκειο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2013-14. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β και στη Γ λυκείου δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για τις αλλαγές καθώς δεν τους αφορούν. Επειδή αντιλαμβανόμαστε την αγωνία πολλών γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ετοιμάσαμε πλήρεις πίνακες που αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τις αλλαγές που έρχονται.

Μαθητές της Α τάξης του λυκείου
Στην πρώτη τάξη θα υπάρχει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων 35 ωρών για όλους τους μαθητές. Οι μαθητές εκτός από τα 14 υποχρεωτικά μαθήματα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και ένα μάθημα επιλογής εκ των, εφαρμογές στην πληροφορική, διαχείριση φυσικών πόρων, έκφραση-πολιτισμός. Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Αρχαία Ελληνικά
9 ώρες / εβδομαδιαίως
Νεοελληνική λογοτεχνία
Νεοελληνική γλώσσα
Άλγεβρα
5 ώρες / εβδομαδιαίως
Γεωμετρία
Φυσική
6 ώρες / εβδομαδιαίως
Χημεία
Βιολογία
Πολιτική Παιδεία
3 ώρες/εβδομαδιαίως
Θρησκευτικά
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Ιστορία
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Φυσική Αγωγή
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Ξένη γλώσσα
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Ερευνητική εργασία
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Μαθήματα επιλογής ( οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα
Πληροφορική
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Έκφραση Πολιτισμός-Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
2 ώρες / εβδομαδιαίως

Μαθητές της Β τάξης
Στη Β τάξη του λυκείου οι συνολικές ώρες των μαθημάτων παραμένουν 35 όπως και στην Α τάξη. Η σημαντική διαφορά τη Β τάξης από την Α είναι ότι πλέον οι μαθητές θα χωρίζονται σε δυο κατευθύνσεις: των ανθρωπιστικών σπουδών και των θετικών σπουδών. Οι 30 ώρες των μαθημάτων θα είναι κοινές και οι 5 θα διαφέρουν ανάλογα με τα μαθήματα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής. Το πρόγραμμα λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής:
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Κοινού Κορμού
Αρχαία Ελληνικά
6 ώρες / εβδομαδιαίως
Νεοελληνική λογοτεχνία
Νεοελληνική γλώσσα
Άλγεβρα
5 ώρες / εβδομαδιαίως
Γεωμετρία
Φυσική
5

ώρες / εβδομαδιαίως

Χημεία
Βιολογία
Πολιτική Παιδεία
2 ώρες/εβδομαδιαίως
Θρησκευτικά
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Ιστορία
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Φυσική Αγωγή
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Ξένη γλώσσα
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Ερευνητική εργασία
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Φιλοσοφία
2 ώρες/ εβδομαδιαίως
Μαθήματα επιλογής ( οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα
Πληροφορική
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Έκφραση Πολιτισμός-Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία: 3 ώρες
Λατινικά: 2 ώρες
Μαθήματα θετικών επιστημών
Φυσική: 3 ώρες
Μαθηματικά: 2 ώρες
Μαθητές Γ τάξης
Οι μαθητές στη Γ τάξης θα διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα κοινού κορμού για όλους και οι υπόλοιπες 20 ώρες θα κατανέμονται στα μαθήματα προσανατολισμού. Στη Γ λυκείου οι μαθητές θα χωρίζονται σε τρεις κύκλους και όχι σε δύο όπως στη Β. Εκτός από τους κύκλους των ανθρωπιστικών σπουδών και των θετικών επιστημών θα υπάρχει και ο κύκλος των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σπουδών.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Κοινού Κορμού
Νεοελληνική λογοτεχνία
6 ώρες / εβδομαδιαίως
Νεοελληνική γλώσσα
Θρησκευτικά
1 ώρα /εβδομαδιαίως
Ιστορία
2 ώρες / εβδομαδιαίως
Φυσική Αγωγή
1 ώρα / εβδομαδιαίως
Ξένη γλώσσα
2 ώρες / εβδομαδιαίως

Μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία: 11 ώρες
Λατινικά:3 ώρες
Ιστορία: 6 ώρες
Μαθήματα οικονομικοκοινωνικών και πολιτικών επιστημών1
Οικονομία: 6 ώρες
Μαθηματικά: 8 ώρες
Ιστορία: 6 ώρες
Αρχές Φυσικών Επιστημών: 6 ώρες
Οργάνωση Πολιτείας: 6 ώρες
Μαθήματα θετικών επιστημών1
Φυσική: 6 ώρες
Μαθηματικά: 8ώρες
Χημεία: 6 ώρες
Βιολογίας: 8 ώρες


1Σημείωση: Στα πεδία των οικονομικών-κοινωνικών επιστημών και των θετικών επιστημών οι μαθητές δε θα παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων άλλα τρία εξ αυτών ανάλογα με τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν
Τα μαθήματα εξέτασης των Πανελληνίων
Ανθρωπιστικές σπουδές
 1. Αρχαία
 2. Ιστορία
 3. Λατινικά
 4. Έκθεση
Παιδαγωγικά τμήματα
 1. Ιστορία
 2. Μαθηματικά-στατιστική
 3. Αρχές Φυσικής
 4. Έκθεση
Επιστήμες Υγείας
 1. Φυσική
 2. Χημεία
 3. Βιολογία
 4. Νεοελληνική γλώσσα
Πολυτεχνία – Πληροφορική
 1. Χημεία
 2. Μαθηματικά
 3. Φυσική
 4. Έκθεση
Πολιτικές επιστήμες-κοινωνιολογία
 1. Μαθηματικά-στατιστική
 2. Οργάνωση Πολιτείας
 3. Οικονομία ή Ιστορία
 4. Έκθεση
Οικονομικές Επιστήμες
 1. Μαθηματικά-στατιστική
 2. Αρχές Φυσικής ή Ιστορία
 3. Οικονομία
 4. Έκθεση


Η διαδικασία των πανελληνίων και ο υπολογισμός των μορίων
Για τον υπολογισμό των μορίων του κάθε υποψηφίου δεν θα παίζουν ρόλο μόνο τα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Συμβολή θα έχουν τόσο οι βαθμοί στην Α τάξη όσο και στη Β και τη Γ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί το ποσοστό συμμετοχής κάθε εξέτασης στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εισαγωγής.
alt
Για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κάθε τάξης θα συνυπολογίζονται και οι προφορικοί βαθμοί μετά όμως από προσαρμογή που θα υποστούν ως προς το γραπτό βαθμό.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ