Οδηγίες για την διαδικασία απόδοσης δεύτερης Ειδικότητας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/10/2019 - 18:14 | Author: Newsroom Ipaidia

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, πληροφορεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου

στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, ότι μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν.1566/85 όπως αυτά ισχύουν.

Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να αιτηθεί την απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο με ένα από αυτά.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός και διαβιβάζονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Μαζί με την αίτηση για απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας, της οποίας σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός πρέπει να συνυποβάλλει φωτοαντίγραφα:

1.Τίτλο σπουδών με τον οποίο έγινε ο διορισμός ή η μετάταξή του.

2.Τίτλο σπουδών με τον οποίο ζητάει να του αποδοθεί η δεύτερη ειδικότητα.

3.Αντίγραφο της ανακοίνωσης διορισμού ή μετάταξης.

Προκειμένου δε για τίτλο της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση και αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο με το χορηγούμενο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Δείτε το υπόδειγμα της αίτησης εδώ • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso