Οδηγίες για την απαλοιφή του πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ – συμμόρφωσης του ΚΕΠΑ και του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ με τον GDPR

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/07/2018 - 17:29 | Author: Newsroom Ipaidia

Έχοντας θέσει στο Επίκεντρο τον Άνθρωπο, προσπαθούμε να τον ενημερώνουμε ορθά για τα δικαιώματά του και για την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία προστασία του. Στην εποχή αυτή κατά την οποία εξελίσσεται μια πρωτοφανής ολομέτωπη επίθεση ενάντια στους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, με σκληρές και απαράδεκτες περικοπές στο βωμό της μείωσης των σχετικών κονδυλίων, η ενημέρωση αποκτά μέγιστη σημασία.

takisalexandrakis.blogspot Τάκης Αλεξανδράκης

Αγωνιζόμαστε για την βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας του, απαιτώντας από την Πολιτεία να πράξει όσα οφείλει για την κοινωνική μέριμνα, εφαρμόζοντας τους θεσπισμένους νόμους. Βεβαίως, αποτελεί Ελληνικό παράδοξο ο πολίτης να υποδεικνύει στο Κράτος το πως οφείλει να εφαρμόζει τους ψηφισμένους Νόμους.

Έως την στιγμή που θα αντικατασταθεί ο αλλόκοτος και απάνθρωπος κώδικας βαθμονόμησης της αναπηρίας που τώρα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο δημοσιονομικούς στόχους, με ένα νέο, ο οποίος θα έχει στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και την ειδική του ανάγκη και που θα εφαρμόζεται ορθά από υγειονομικές επιτροπές που πρωταρχικά θα σέβονται τον εξεταζόμενο, θα σας δίνουμε σωστές πληροφορίες βασισμένες στη νομοθεσία της Ελλάδας μας για να αντιμετωπίσετε την αναλγησία του Κράτους.
Παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης από δημόσιους λειτουργούς

Σας έχουμε ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο θ' αντιμετωπίσετε την άρνηση των δημοσίων λειτουργών ν’ αποδεχτούν το νόμιμο και ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας, ενέργεια που αποτελεί κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στην οποία προβαίνουν κατ’ εντολή των ανωτέρων τους αγνοώντας ή αδιαφορώντας για το γεγονός πως την στιγμή εκείνη παραβαίνουν την αρχή της άσκησης χρηστής διοίκησης. Η παράβαση ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του δευτέρου σκέλους της κατά το οποίο οι δημόσιοι λειτουργοί, απαξιώνοντας περαιτέρω το ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας, σας ασκούν πίεση για να προχωρήσετε αυτοβούλως στην εξέταση σας από το ΚΕΠΑ. Σημειώνω πως, αν διαθέτετε ένα πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011 με διάρκεια εφ' όρου ζωής, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να εξεταστείτε από το ΚΕΠΑ. Κανείς δεν μπορεί να σας υποχρεώσει να προσέλθετε προς εξέταση και φυσικά κανείς δεν μπορεί να σας το επιβάλλει αναγκαστικά. Γι’ αυτό χρησιμοποιούν μόνο προφορικές αιτιάσεις προσπαθώντας να σας πείσουν. Πολλές φορές σας ασκούν υπερβολική πίεση ώστε να κάμψουν τις αντιστάσεις σας, και με δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία να προχωρήσετε στην εξέταση σας από το ΚΕΠΑ. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει η αρχή της χρηστής διοίκησης στους δημοσίους λειτουργούς, οι τελευταίοι θα πρέπει να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα του διοικουμένου, να αναγνωρίζουν την αναμφισβήτητη αξία των νόμιμων δημοσίων εγγράφων που τον αφορούν, όπως εν προκειμένω τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας, και να τα κάνουν, όπως οφείλουν, αμέσως δεκτά, χωρίς προφάσεις, αντιρρήσεις και χωρίς να προσπαθούν παράνομα να υποβαθμίσουν την αξία τους.
ΚΕΠΑ, η «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ και τα προσωπικά δεδομένα

Ας μιλήσουμε όμως τώρα με ανοιχτά χαρτιά για το περίφημο Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας. Αποτελεί την υγειονομική επιτροπή που λειτουργεί μετά την 01-09-2011 για να πιστοποιεί την ειδική ανάγκη των εξεταζομένων. Είναι ένας χώρος στον οποίο προσέρχεται αυτοβούλως ο εξεταζόμενος, όπως ακριβώς συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας όταν πρέπει να επισκεφτούμε ένα ιατρείο, ένα φαρμακείο, ένα δικηγορικό γραφείο. Η διαφορά είναι πως, όταν φύγουμε από το ΚΕΠΑ, συνήθως έχουμε, ως εκ θαύματος, «ιαθεί!». Ταυτόχρονα το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αναπηρίας μας, το οποίο περιέχει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μας και, ως εκ τούτου, χρήζει μέγιστης προστασίας σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, που η Δημόσια Διοίκηση δεν εφαρμόζει, το βγάζουν "βούκινο!". Άμεσα το εκδοθέν πιστοποιητικό αναπηρίας μας πετάγεται, χωρίς καν να μας ρωτήσουν και χωρίς την γραπτή συναίνεσή μας, εντελώς ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο και ποιός ξέρει σε πόσα και σε ποιά τερματικά φτάνει. Αντιθέτως, όταν εξέλθετε ενός ιατρείου, ενός φαρμακείου ή ενός δικηγορικού γραφείου, ο γιατρός, ο φαρμακοποιός ή ο δικηγόρος δεν ανακοινώνει σε κανέναν και σε καμιά περίπτωση στο διαδίκτυο τους λόγους της επίσκεψή σας και όλα όσα συζητήσατε, γιατί γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, και τηρεί το σχετικό απόρρητο.
Η ευρωπαϊκή οδηγία 95/46

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων μας δεν γεννήθηκε φυσικά την 25η Μαΐου 2018, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής σε όλη την ΕΕ του GDPR. Εδώ και 21 χρόνια αποτελεί νόμο του Ελληνικού Κράτους η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46, η οποία με το Ν.2472/1997 ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία. Βάσει αυτής προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία αφορά σε συγκεκριμένο φυσικό, όχι νομικό πρόσωπο. Όμως η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί ορόσημο διότι πλέον μπορούμε να διεκδικήσουμε δικονομικά οικονομικές αποζημιώσεις όταν θιγόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η ειδοποιός διαφορά που κάνει αρκετούς να φοβούνται.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται στην Ευρώπη ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η μέρα αυτή αποτελεί ορόσημο για τα προσωπικά δεδομένα, γιατί σε περίπτωση προσβολής τους πρέπει να ενημερωθούμε άμεσα, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε τη διαγραφή τους από αρχεία και βάσεις δεδομένων και, σε περίπτωση που έχουμε υποστεί ζημία, να διεκδικήσουμε δικονομικά οικονομικές αποζημιώσεις. Ο κανονισμός, χρησιμοποιώντας τις ίδιες αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ενισχύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, δηλ. των φυσικών προσώπων , του καθενός από εμάς.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες είναι: η εισαγωγή νέων δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. δικαίωμα διαγραφής /δικαίωμα στη λήθη, στη φορητότητα), η προσθήκη νέων αρχών επεξεργασίας (όπως της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας), το ενισχυμένο πλέγμα υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας (όπως η λογοδοσία, η γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων στην Εποπτική Αρχή και στο υποκείμενο, η προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό της επεξεργασίας και εξ ορισμού: privacy by design/privacy by default, η εκτίμηση αντικτύπου, όταν η επεξεργασία ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα), η αύξηση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία, ο θεσμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, οι ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, η ρητή δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου, η απάλειψη της γενικής υποχρέωσης δήλωσης της επεξεργασίας στην Εποπτική Αρχή ή λήψη της σχετικής άδειας, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας δεδομένων, ο μηχανισμός συνεκτικότητας, η ενθάρρυνση για θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, η αυστηροποίηση των κυρώσεων, ιδίως των διοικητικών προστίμων.
Η διάδοση εγγράφων με προσωπικά δεδομένα χωρίς την συναίνεση του υποκειμένου αποτελεί παράνομη ενέργεια

Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να δίνει το δικαίωμα σε κανέναν, σε καμιά υπηρεσία να διασπείρει ανεξέλεγκτα, και χωρίς φυσικά την έγγραφη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα με περιεχόμενο τα προσωπικά δεδομένα του. Η ανεξέλεγκτη και χωρίς έγγραφη συναίνεση του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες ηλεκτρονική και φυσική διάδοση του πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, παράνομη ενέργεια. Το Δημόσιο δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες. Τούτο συμβαίνει γιατί ποτέ δεν μελετήθηκε, δεν σχεδιάστηκε και φυσικά ποτέ δεν υλοποιήθηκε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό, ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο να προσφέρει, πέρα των άλλων, υψηλό επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.
Η αλήθεια για τα πιστοποιητικά αναπηρίας

Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε πιστοποιητικό αναπηρίας με διάρκεια εφ' όρου ζωής σας και ημερομηνία έκδοσης πριν την 01-09-2011, θα πρέπει να εξεταστείτε από το ΚΕΠΑ. Ανήκει αποκλειστικά σε εσάς η πρωτοβουλία για την εξέταση σας από το ΚΕΠΑ. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σας υποχρεώνει να εξεταστείτε. Αποτελεί δική σας απόφαση. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας το επιβάλλει με κανέναν τρόπο. Ουσιαστικά προσέρχεστε αυτοβούλως.
Εάν έχετε προγραμματισμένο ραντεβού για να εξεταστείτε από το ΚΕΠΑ, θα πρέπει προηγουμένως να καταθέσετε έγγραφη αίτηση, με την οποία αρχικά θα επισημαίνετε πως η νομοθεσία της Ελλάδας απαγορεύει το πιστοποιητικό αναπηρίας σας, που περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, να διατηρείται στο αρχείο ή στη βάση δεδομένων του ΚΕΠΑ και του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ή να διακινείται με τον οποιοδήποτε τρόπο από το ΚΕΠΑ ή το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας. Ακολούθως θα επισημαίνετε πως το πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, τον εξεταζόμενο, και θα πρέπει να το παραλάβετε μόνο εσείς με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ο δικαστικός σας συμπαραστάτης. Τέλος, θα αιτείστε την παραλαβή επίσημου εγγράφου από το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, το οποίο θα σας βεβαιώνει πως έχουν πραγματοποιηθεί όλες εκείνες οι ενέργειες, σύμφωνα με το νόμο, για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας από κάθε κακόβουλη ενέργεια τώρα και στο μέλλον. Επίσης θα σας υποδεικνύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας και θα σας ενημερώνει για την τήρηση του επιβαλλόμενου, από το νόμο, επιπέδου ασφαλείας για την προστασία τους. Θα σημειώνετε, επίσης, πως διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη ως εξής: "Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου".
Αν έχετε κληθεί να εξεταστείτε από το ΚΕΠΑ, έπειτα από πρόσκληση του ασφαλιστικού σας φορέα, θα πρέπει, πριν την εξέτασή σας, να καταθέσετε στο ΚΕΠΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ τις έγγραφες αιτήσεις που προαναφέρονται στο 2 και επιπλέον τις ακόλουθες έγγραφες αιτήσεις:
Με την πρώτη έγγραφη αίτηση θα επισημαίνετε ότι σύμφωνα με το νόμο, για την ενημέρωση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, ακόμη και για την ενημέρωση του ασφαλιστικού σας φορέα σχετικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αναπηρίας σας, απαιτείται έγγραφη συναίνεσή σας.
Με τη δεύτερη έγγραφη αίτηση θα ζητάτε από το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ να ζητήσουν και να λάβουν, από τον ασφαλιστικό φορέα ή όποια άλλη δημόσια υπηρεσία που θα παραλάβει με την συγκατάθεσή σας το πιστοποιητικό αναπηρίας σας, έγγραφη ενημέρωση για τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και για το τηρούμενο από αυτούς επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας. Ακολούθως θα επισημαίνετε πως η ευθύνη για την σύννομη εφαρμογή αυτών θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά από το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, γιατί αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες φέρουν δια παντός την ευθύνη της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας εξ ολόκληρου.
Με την τρίτη και τελευταία έγγραφη αίτηση σας στο ΚΕΠΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, θα αιτείστε να σας κοινοποιήσουν τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που έχουν παραλάβει από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή από κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για το επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν σας επιστραφεί η σχετική διαβεβαίωση του φορέα, την ευθύνη θα φέρουν εις ολόκληρον το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να σημειώνετε πως επιφυλάσσεστε κάθε νομίμου δικαιώματός σας.

Σημειώνω πως, αν δεν σας απαντήσουν, όπως οφείλουν, εντός της σχετικής προθεσμίας, θα έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή, όπου μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή (δικαίωμα διαγραφής) από το αρχείο και τη βάση δεδομένων του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και του ΚΕΠΑ κάθε αρχείου με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, γιατί η παρεχόμενη προστασία δεν είναι απόλυτη.
Θα πρέπει να αιτηθείτε, επίσης, το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ να ενεργήσουν άμεσα, ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς, που με την συγκατάθεσή σας έλαβαν γνώση του περιεχομένου του πιστοποιητικού αναπηρίας σας, να προβούν στην οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων τους.
Το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ υποχρεούνται να απαιτήσουν έγγραφη σχετική διαβεβαίωση από τις υπηρεσίες και τους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και να σας ενημερώσουν γραπτώς.
Τα ανωτέρω μπορούν να απαιτηθούν και με αποστολή εξώδικου εγγράφου.
Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται κάθε ανεξέλεγκτη διακίνηση του πιστοποιητικού αναπηρίας σας. Επίσης, διατηρείται συνεχώς το δικαίωμά σας για την προσφυγή στη δικαιοσύνη, και για την διεκδίκηση αποζημίωσης, με κατάθεση σχετικής αγωγής, κυρίως στην περίπτωση που έχετε υποστεί ζημία.
Θα λάβετε το πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ αποκλειστικά εσείς και δεν θα έχει κανείς άλλος πρόσβαση σε αυτό χωρίς την έγγραφη συναίνεσή σας. Αυτοβούλως θα το διαθέτετε σε όποια υπηρεσία εσείς, και μόνο εσείς, επιθυμείτε για την εξυπηρέτηση σας.
Στην περίπτωση που έχετε εξεταστεί από το ΚΕΠΑ και έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο πως το πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ έχει διαδοθεί, Θεός ξέρει σε πόσα και ποια ηλεκτρονικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και αρχεία. Εδώ θα πρέπει να καταθέσετε το συντομότερο έγγραφη αίτηση στο ΚΕΠΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, με την οποία να απαιτείτε την άμεση έγγραφη ενημέρωσή σας για τους φορείς που έχουν παραλάβει το πιστοποιητικό αναπηρίας σας ΚΕΠΑ. Επίσης θα καταθέσετε αίτηση προς το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, που φέρουν εις ολόκληρον την ευθύνη της παράνομης διάδοσης του πιστοποιητικού αναπηρίας σας χωρίς την συναίνεσή σας, να ενεργήσουν ταχύτατα και με ευθύνη τους να ζητήσουν την άμεση, οριστική διαγραφή του από κάθε υπολογιστικό σύστημα, βάση δεδομένων και αρχείο οποιασδήποτε υπηρεσίας και οποιουδήποτε φορέα. Τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ θα παραλάβουν από τις υπηρεσίες και τους φορείς, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της οριστικής διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων τους, θα πρέπει το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ να σας τις κοινοποιήσουν το ταχύτερο. Πάντα θα πρέπει να σημειώνεται το εξής: "Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου». Σημειώνω πως, αν δεν σας απαντήσουν όπως οφείλουν εντός της σχετικής προθεσμίας, θα έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή όπου μπορείτε να αιτηθείτε την απαλοιφή από το αρχείο και την βάση δεδομένων του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και του ΚΕΠΑ κάθε αρχείου με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, γιατί η παρεχόμενη προστασία τους δεν είναι απόλυτη. Τα παραπάνω είναι δυνατό να απαιτηθούν με την αποστολή εξώδικου εγγράφου. Επίσης είναι δυνατή η άσκηση αγωγής αποζημίωσης.
Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ έχει φτάσει (όπως κατά κόρον συμβαίνει) στη βάση δεδομένων μιας υπηρεσίας και η εμφάνισή του στο φάκελό σας προκαλεί πρόβλημα στη συναλλαγή σας με την υπηρεσία ή σας έχει προκαλέσει ζημία, θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφη αίτηση. Σ’ αυτή θα επισημαίνεται πως είναι παράνομη η χρήση από την υπηρεσία-αποδέκτη του πιστοποιητικού αναπηρίας που διακινήθηκε παράνομα από την υπηρεσία-αποστολέα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση σας. Θα επισημαίνετε πως, αν το εν λόγω παρανόμως διακινούμενο έγγραφο δεν αποσυρθεί άμεσα από κάθε βάση δεδομένων και κάθε αρχείο της υπηρεσίας-αποδέκτη, αυτή θα φέρει εις ολόκληρον την ευθύνη της αποδοχής, διατήρησης και χρήσης παρανόμως διακινούμενου εγγράφου. Ταυτόχρονα θα καταθέσετε στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και στο ΚΕΠΑ σχετική αίτηση όπως ανωτέρω στο 7.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να καταθέτετε αίτηση στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και στο ΚΕΠΑ με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, αναφέροντας την ευθύνη που το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και το ΚΕΠΑ έχουν στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός ή κάθε άλλος φορέας, ο οποίος με την συγκατάθεσή σας έχει ενημερωθεί αρμοδίως για το πιστοποιητικό αναπηρίας σας ΚΕΠΑ, δεν έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν παρανόμως διακινηθεί προς τρίτους ή να έχουν διαρρεύσει προς τρίτους.
Όλες τις αιτήσεις σας θα πρέπει να τις κοινοποιείτε και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνοδευόμενες με αίτημα για την παρέμβαση της Αρχής, ώστε να επιτευχθεί ταχεία συμμόρφωση των δημοσίων υπηρεσιών και των λοιπών φορέων και να πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων τους.
Επισημαίνω πως ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στη λήθη, άρα δικαιούται να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να ενημερώσει και όλους τους άλλους, που τα έχουν αναδημοσιεύσει, ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους.

Συνέπειες της απόσυρσης του πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσυρσης του πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ, σύμφωνα με το δικαίωμα λήθης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας το απόλυτα ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011.

Τέλος, σημειώνω πως διατηρείτε διαρκώς το δικαίωμα ρητής ανάκλησης της συγκατάθεσης-συναίνεσής σας και της οριστικής διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας από όλες τις βάσεις δεδομένων και τα τηρούμενα αρχεία. • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: