Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/12/2017 - 14:17 | Author: Newsroom Ipaidia

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος των στο

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 214495/06-12-2017 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 49/30-11
2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των
Μαθηματικών στο Γυμνάσιο.
Το μάθημα των Μαθηματικών και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου αποτελεί ένα ενιαίο
μάθημα, μια αδιάσπαστη γνωστική οντότητα, κάτι το οποίο προϋποθέτει να διδάσκεται από
τον/την ίδιο/α καθηγητή/τρια.
Το βιβλίο Μαθηματικών του μαθητή κάθε τάξης αποτελείται από δύο μέρη:
Α΄ Μέρος: Άλγεβρα και
Β΄ Μέρος: Γεωμετρία.
Τα δύο αυτά μέρη σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν κλάδους των Μαθηματικών αλλά
δύο μεγάλες θεματικές περιοχές ή θεματικούς άξονες, η διδασκαλία των οποίων σχεδιάστηκε
να γίνεται παράλληλα και από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ώστε μέσα από την
εναρμόνιση της έκθεσης της ύλης των δύο αυτών θεματικών περιοχών (π.χ. διδασκαλία των
αρρήτων μετά το Πυθαγόρειο Θεώρημα κ.τλ.), να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση, η
αλληλοτροφοδότηση και η μέγιστη δυνατή διασύνδεσή τους.
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα, 18-12-2017 Αρ. Πρωτ. 222580/Δ2
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)  Δ/νσεις Δ.Ε.  Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
ΠΡΟΣ:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) [email protected]

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ —–
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422
2

Ο χωρισμός του βιβλίου των Μαθηματικών Γυμνασίου-και στις τρεις τάξεις-σε δύο μέρη,
δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή να χωριστεί το μάθημα σε δύο δίωρα.
Για τους ανωτέρω λόγους, το μάθημα των Μαθηματικών και στις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου θα πρέπει να διδάσκεται από τον/την ίδιο/α καθηγητή/τρια.
Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Εσωτ. Διανομή  Γραφείο Υπουργού  Γραφείο Γενικού Γραμματέα  Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄  Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων  Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης  Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης  Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Loading...


  • europalso   ideascentral