: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για τη Σχολή Αθηνών,για  το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Αναλυτικά: