ΟΑΕΔ Παιδικές κατασκηνώσεις 2018: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/05/2018 - 14:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

– Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων και παρόχων επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε έτους 2018, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2018 έως την 3η Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 10η Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά με αναπηρία.

Λεπτομέρειες για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2018 ανακοίνωσε ο . Όσα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι γονείς για τις σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί:

από 15.06.2018 έως 03.09.2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και
από 15.06.2018 έως 10.09.2018 για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.

Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν στην παιδική μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

ΟΑΕΔ: Ποιοί άνεργοι που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων παιδιών των δικαιούχων ανέρχεται στις 70.000 περίπου.

Με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 2.2 της Ενότητας Γ’ του παρόντος απαιτείται επισύναψη/προσκόμιση δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες, οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση ή που παραλαμβάνουν και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.
Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α’ του παρόντος,
δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, επειδή δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β’ του παρόντος, και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης,
δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής,

δεν έχουν επισυνάψει ή δεν έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ’ του παρόντος.

Τα :

Για τους αποκλειόμενους από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων στον οποίο αναγράφονται οι Κωδικοί Αριθμοί των Αιτήσεών τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους, η ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ο λόγος του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

Τα προσωρινά Μητρώα «Δικαιούχων Εργαζομένων» και «Δικαιούχων Ανέργων» και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του , στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του . Κατά των οριστικών Μητρώων Δικαιούχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασία: Ανοίγουν οι προσλήψεις

ΟΑΕΔ: Θέσεις εργασίας για χιλιάδες άνεργους – Προγράμματα

Loading...


  • europalso   ideascentral