ΟΑΕΔ Λεπτομέρειες για την επιδότηση μαθητών στις ΕΠΑΣ μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/06/2015 - 10:34 | Author: Newsroom Ipaidia

ΟΑΕΔ: Οι λεπτομέρειες για την επιδότηση μαθητών στις ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ

Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο

Την Επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ.

για το τρέχον έτος, περιγράφει σύμφωνα με το dikaiologitika.gr αναλυτικά Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Μαθητείας γίνεται κατά το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, κατά δε το πρακτικό σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Όπως τονίζεται στην απόφαση, η επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 11 ευρώ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Το ποσό της επιδότησης των 11 ευρώ θα καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονται.

Ο προβλεπόμενος για επιδότηση αριθμός μαθητών ανέρχεται σε 9.800 για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 19,272 εκατ. ευρώ. Η πρακτική άσκηση των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητα τους, βάσει προγράμματος και είναι 4 ημερολογιακά εξάμηνα.

Η ημερήσια απασχόληση όλων των πρακτικά ασκούμενων ορίζεται στις 6 ώρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΑΣ 2015-16

.

Loading...


  • europalso   ideascentral