(ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα επαναλειτουργήσουν με δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο της επιτήρησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877 (ΦΕΚ Β/341/29-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα επαναλειτουργήσουν με δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο της επιτήρησης, ενώ στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο του αυξημένου κινδύνου θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Οι Διευθυντές καλούνται να λάβουν μέριμνα τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, όσο και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον COVID-19, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές ΚΥΑ και στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών
  • οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες
  •  η χρήση αντισηπτικών
  • οι σχολαστικοί καθαρισμοί
  • οι τακτικοί αερισμοί των χώρων τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων
    πληροφορικής, κ.ά.
  • οι σχολικοί εορτασμοί με μέτρα, οι επισκέψεις / περίπατοι ανά τμήμα

Η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία θα συνεχιστεί όπου απαιτείται και nθα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των ΕΠΑ.Σ και των ειδικοτήτων.

Οι μαθητές θα μετακινούνται από και προς τη σχολή με βεβαίωση κίνησης, η οποία είναι πάγια, και παρέχεται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. Περιέχει δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή, τον τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/της μαθήτριας.

Επίσης, παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στις εκπαιδευτικές δομές των ΙΕΚ και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης