ΟΑΕΔ: Διάκριση σε Έργο Erasmus+ για τη Μαθητεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/03/2018 - 14:23 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: «Επιτυχημένο παράδειγμα» το ευρωπαϊκό διακρατικό έργο του για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και

Ως «επιτυχημένο παράδειγμα» έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Programme για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό αναγνωρίστηκε από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της αντίστοιχης Γενικής ∆ιεύθυνσης (Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διακρατική πρωτοβουλία που σχεδίασε, πρότεινε και υλοποίησε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ειδικότερα της Μαθητείας. Το έργο με τίτλο «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο» (“National Authorities for Apprenticeship: Companies as Sustainable Partners for Apprenticeship in Greece and Cyprus” – NAAGRCY) αποκρυσταλλώνει την πολυετή παράδοση και επιτυχημένη παρουσία του ΟΑΕ∆ στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με το δυικό σύστημα της Μαθητείας. Με επικεφαλής εταίρο τον το έργο υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με εθνικούς εταίρους -το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΕΠ, και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ- αλλά και διακρατικούς εταίρους το ΒΙΒΒ ( Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας της Γερμανίας), το ΚΕΠΑ (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου) και το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Η υλοποίησή του συνοδεύτηκε από τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία, μια χώρα που διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτόν.

ΟΑΕΔ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 478 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση της ποιότητας της Μαθητείας στην Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του NAAGRCY παρήχθησαν χρήσιμοι μεθοδολογικοί οδηγοί, μεταξύ των οποίων:  «Κανονισμοί για τη Μαθητεία και τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στις »,  «Ο ρόλος του προσωπικού στις Σχολές ΕΕΚ»,  «Εξετάσεις και αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»,  «∆ημιουργία ενδιάμεσων δικτύων μαθητείας» και  «Μεθοδολογικός οδηγός για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων σε ποιοτικούς χώρους μαθητείας».

Ο παρουσίασε και κατέθεσε τα αποτελέσματα του έργου στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων της Πλατφόρμας Αποτελεσμάτων Έργων Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform) και με βάση αυστηρά κριτήρια ποιότητας, σπουδαιότητας και αποτελεσμάτων που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έργο NAAGRCY επελέγη ως «επιτυχημένο παράδειγμα» και έλαβε τη σχετική σήμανση «success story». Τα «επιτυχημένα παραδείγματα» είναι ολοκληρωμένα έργα που έχουν διακριθεί χάρις στον αντίκτυπό τους, τη συμβολή τους στη διαμόρφωση πολιτικής, τα καινοτόμα αποτελέσματά τους ή και τη δημιουργική τους προσέγγιση, αποτελώντας επίσης πηγή έμπνευσης για άλλα έργα.

Χάρις στην σήμανση αυτή, το έργο αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή και αναγνώριση, μεταξύ άλλων μέσα από τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και στο πλαίσιο σύνταξης υλικού συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων με υψηλούς αριθμούς συμμετεχόντων.   Επισημαίνεται ότι το NAAGRCY ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 ως επιμέρους δράση του συνολικότερου Σχεδίου ∆ράσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕ∆ (2012-2015) για την αναβάθμιση της , στο πλαίσιο του προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕ∆».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου http://naagrcy.oaed.gr/.

ΟΑΕΔ: 112.000 άνεργοι βρίσκουν δουλειά – Tα ανοιχτά προγράμματα

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso