Χωροπληθικός χάρτης που δείχνει τη μείωση του αριθμού των καθηγητών το διάστημα 2012-2016, με βάση τον επίσημο αριθμό των εγγεγραμμένων προς ψήφο στις εκλογές του ΚΥΣΔΕ
Η επεξεργασία έχει γίνει από τον Καθηγητή Αγγλικής, Πάνο Ντούλα
Δείτε παρακάτω τον χάρτη με το ποσοστό μείωσης εγγεγραμμένων