Ενόψει της ίδρυσης νέων τμημάτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό του Τομέα Μηχανολογίας και, συγκεκριμένα,
της Ειδικότητας Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών.
Πιστεύοντας πως θα σας φανεί χρήσιμο.
Με εκτίμηση,
Εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι ΠΕ17.02