Ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την εξαγγελία δίχρονης  υποχρεωτικής του Υπ. Παιδείας (δείτε ), αναφέρει:


Το Σωματείο μας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε  στα «Νέα» εξήγγειλε την ένταξη του συνόλου των νηπίων 4-6 ετών στη δομή της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί στα τέλη Ιουνίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτική ηγεσία του το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαγγέλλει τη θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Είναι όμως η πρώτη φορά που η εξαγγελία αυτή γίνεται συγκεκριμένη και με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 523/1991 (ΦΕΚ 203/24-12-91 τ. Α’) που βρίσκεται σε πλήρη ισχύ μέχρι σήμερα, οι Βρεφονηπιοκόμοι με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. Επιπλέον έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης και να απασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος έχουν δικαίωμα απασχόλησης σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας (Νηπιαγωγεία).

Οι παιδαγωγοί του κλάδου μας απασχολούνταν κανονικά ως παιδαγωγοί σε νηπιακά τμήματα μέχρι τη θέσπιση του ενός χρόνου υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής που καταστρατήγησε ουσιαστικά τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των Βρεφονηπιοκόμων όσον αφορά τις ηλικίες 5-6 ετών. Και αυτό γιατί η παράγραφος 1α του άρθρου 73 του Ν. 3518/2006 όριζε ότι θα είναι υποχρεωτική η φοίτηση στα του Υπουργείου Παιδείας (που δεν έχουν δικαίωμα απασχόλησης οι Βρεφονηπιοκόμοι) των νηπίων που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών, στερώντας ουσιαστικά τη δυνατότητα από τους γονείς να εγγράφουν τα παιδιά τους σε νηπιακά τμήματα παιδικών σταθμών. Αντί λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να προσπαθήσει να διορθώσει τη στρέβλωση που έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση εξαγγέλλει ότι θα εφαρμόσει δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.

Η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στη βάση της προηγούμενης διάταξης θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της καταστρατήγησης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων για ένα χρόνο ακόμα και μάλιστα στο 1/3 του ηλικιακού φάσματος αυτή τη φορά (στα 2 από τα 6 έτη της προσχολικής ηλικίας). Επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας μαζί με τα Πανεπιστήμια από το 2001 και ότι είναι απόλυτα σαφές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4009/11 πως λειτουργούν ως παράλληλος και όχι ως κατώτερος τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια ο κλάδος μας δηλώνει ότι θα σταθεί δυναμικά απέναντι σε οποιαδήποτε απόφαση τον υποβαθμίζει και ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα περιορίζει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των Βρεφονηπιοκόμων να εργαστούν σε όλο το εύρος του επιστημονικού αντικειμένου που σπούδασαν στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ.

Το Σωματείο μας είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της προσχολικής αγωγής. Σε αυτά τα πλαίσια δεν είμαστε αντίθετοι στη θέσπιση καθολικής δίχρονης προσχολικής αγωγής με ταυτόχρονη όμως λειτουργία νηπιακών και προνηπιακών τμημάτων σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι στην προσχολική αγωγή. Θα σταθούμε όμως απέναντι σε αποσπασματικού τύπου μέτρα που θα αποκλείουν ουσιαστικά τους επιστημονικά καταρτισμένους απόφοιτους των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας από μεγάλο μέρος του γνωστικού τους αντικειμένου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ