Γνωμοδότηση του Συνηγορου του Πολίτη για την Προκήρυξη του – Νέα του ΕΑΠ χωρίς τα επίμαχα προβληματικά κριτήρια – Ασφαλιστικά μέτρα

Στις 3.4.2017 ο Σύλλογος Διδασκόντων στο υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (με αριθμό πρωτοκόλλου: 227196/20202/2017) ζητώντας την παρέμβασή του για το θέμα των προβληματικών κριτηρίων μοριοδότησης που προβλέπει η Νέα Προκήρυξη θέσεων Διδασκόντων του (2017-2020).

Ο Συνήγορος του Πολίτη με την από 11.5.2017 επιστολή του διευκρίνισε ότι δεν έχει μεν δυνατότητα παρέμβασης σε κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις δημοσίων υπηρεσιών, όπως είναι η περίπτωση της Προκήρυξης, εντούτοις εξέδωσε την ακόλουθη γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία «συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις» του Συλλόγου:

Για την αρνητική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας: Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στο όπως και σε κάθε ΑΕΙ πρέπει να γίνεται στη βάση αποκλειστικά ακαδημαϊκών κριτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό «δυσχερώς νοείται» η αρνητική μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας και μάλιστα στο ίδιο το . Θεωρεί επίσης ότι η εφαρμογή κριτηρίων κοινωνικής φύσης δεν ανήκουν στο πεδίο αρμοδιότητας των οργάνων της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς το Σύνταγμα και ο νόμος τους έχουν αναθέσει τη μέριμνα για τη βέλτιστη στελέχωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Εκτιμά μάλιστα ότι η επιβολή κοινωνικών κριτηρίων προσκρούει εν προκειμένω στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των φορέων της συγκεκριμένης βαθμίδας (άρθρο 16 παρ. 5 Συντ).

Για το κριτήριο της διαθεσιμότητας: Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά πως δεν είναι θεμιτό να προεξοφλείται, μέσω ενός ομοίως μη ακαδημαϊκού κριτηρίου, η πλημμελής ανταπόκριση ενός υποψηφίου στις απαιτήσεις του διδακτικού του έργου, ως βέβαιη συνέπεια μιας στενότητας χρόνου λόγω της ανάληψης παράλληλων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων σε άλλον φορέα και να θεσμοθετείται για τον σκοπό αυτό ένα ομοίως μη ακαδημαϊκό κριτήριο. Τα παραπάνω ενδεχόμενα μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω του θεσμοθετημένου συστήματος αξιολόγησης.

Επισημαίνεται επίσης ότι στις 9 Μαΐου 2017 το ΕΑΠ εξέδωσε άλλη Προκήρυξη για μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ για (3) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.), στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 (https://www.eap.gr/images/stories/pdf/sep2017/20170508-prok-sep2-2017-2020.pdf), από την οποία απουσιάζουν, μεταξύ άλλων, τα επίμαχα προβληματικά κριτήρια, δεν γίνεται αναφορά σε ρήτρες και κατώτατα όρια μονάδων, και υπάρχουν σημαντικές ακόμα διαφοροποιήσεις (https://www.eap.gr/images/stories/pdf/sep2017/20170508-kritiria-epilogis-sep2-2017-2020.PDF). Το γεγονός ότι σε δύο συναφείς προκηρύξεις για μέλη ΣΕΠ η ΔΕ υιοθετεί διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, πέραν του ότι προσβάλλει κάθε Αρχή Ισότητας και Ισονομίας των υποψηφίων απέναντι στο Ίδρυμα, συνιστά έναν ακόμη βάσιμο επιχείρημα για την προσβολή της επίμαχης προκήρυξης.

Όπως έχει πληροφορηθεί ο Σύλλογος, έχουν ήδη κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα για την επίμαχη Προκήρυξη από υποψήφια μέλη ΣΕΠ. Ο ΣΔΕΑΠ καλεί τη ΔΕ του ΕΑΠ να αποσύρει άμεσα την Προκήρυξη, και να δρομολογήσει το συντομότερο δυνατό εκ νέου τη διαδικασία των αιτήσεων προκειμένου να μην παρακωλυθεί η ομαλή λειτουργία του ιδρύματος από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Καλούμε επίσης τη ΔΕ, εφόσον επιθυμεί την αναβάθμιση του Ιδρύματος και τη μέριμνα υπέρ των υποαπασχολούμενων επιστημόνων με προσόντα, να υιοθετήσει την καθαρή και δίκαιη πρόταση του ΣΔΕΑΠ για ποσόστωση μεταξύ ετεροαπασχολούμενων ΣΕΠ και ΣΕΠ χωρίς άλλη κύρια εργασία, επί τη βάσει πάντοτε ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
|

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
|